Erik är klimatolog och chef

Erik i ett ljust kontorslandskap utanför sitt arbetsrum.

Om Erik

  • Jobbar som: Klimatolog och chef Samhällsplanering Väder
  • Började på SMHI: år 2010
  • Utbildning: Fil Mag i Kemi och Doktor i Atmosfärskemi

Berätta om ditt jobb!

Jag började som klimatolog år 2010 och sedan dess har jag haft flera olika roller, bland annat har jag varit projektledare, kontaktansvarig för ett antal svenska myndigheter och SMHIs marknadsansvarige för området luftmiljö.

Idag är jag chef, och nu handlar jobbet mycket om att stötta mina medarbetare och att se till att vi har en bra verksamhet och planering samt en god arbetsmiljö. Jag samarbetar också med andra enheter inom SMHI för att se till att vi gemensamt får till en god samordning och strategisk planering.

En annan del av arbetet handlar om att kommunicera, exempelvis att föreläsa och att svara på journalisters och allmänhetens frågor om klimat, meteorologi och luftmiljö.

Vår enhet tar också fram olika typer av statistiska sammanställningar och analyser av SMHIs data inom meteorologi, luftmiljö och klimat. Detta blir till beslutsunderlag för de verksamheter i samhället som påverkas, det kan vara andra myndigheter, media, näringsliv, skolor och allmänhet.

Vad är det bästa med att jobba som klimatolog?

Det är ett spännande ämnesområde där utvecklingen går snabbt – det kommer ny kunskap och teknik hela tiden. Det är också ett ämne som är centralt för att mänskligheten ska kunna lösa några av de största utmaningar vi står inför, bland annat klimatet.

Det jag tycker är roligast är att vara ute och träffa engagerade människor och få prata om och sprida kunskap om väder, luftmiljö och klimat.

Vad är det bästa med att jobba på SMHI?

Att jag får vara med och skapa ett mer hållbart samhälle.

Sen gör vi också många roliga sociala aktiviteter tillsammans inom både sport och kultur.