Traktklassningsstöd och Bärighetsindex - Vädret i skogen

Det är lika svårt att veta hur vädret var förra månaden, som att veta hur det ska bli nästa. Förändringar i vårt klimat, kortare vintrar och mer extremväder, medför att markförutsättningarna i skogen snabbt förändras. Det bidrar också till att det som förr var självklart avseende bärighet i skog och mark idag inte är det.

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. Dålig markbärighet innebär bland annat att avverkningen går långsammare, bränsleförbrukningen ökar, och det blir kostsamt. Med traktklassningsstöd och bärighetsindex kan du planera avverkning och gallring smartare. Du kan undvika avverkning på trakter med dålig bärighet, dra nytta av vintern, ha framförhållning när det gäller tjällossning/snösmältning. Traktklassningsstödet ger dig också större möjligheter att utnyttja avverkningsfönster. 

Vill du veta mer?

Lämna din kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att boka en demo och berätta mer om hur våra tjänster passar just ditt behov.

Traktklassningsstöd skärmdump

 

När det är dags att traktplanera loggar du in i Timbr och kikar på traktklassningsstödet, 15 års statistik för markförutsättningar över året är en bra hjälp, det är ett viktigt komplement till tex markfuktighetskartan, om även om den är bra berättar den bara var det kan vara riktigt blött, och det är ju ofta viktigt, men inte hela bilden när det gäller bärigheten.

SMHI Traktklassningsstöd är en digital tjänst framtagen för traktplanerare. Stödet hjälper dig att förstå när på året förutsättningarna är tillräckligt bra för att avverka utan att skada marken. Fördelarna är tex att avverkningsfönster kan vara mer anpassade till platsen, liksom att hänsyn till när tex snösmältning brukar vara, eller när ”höstförfallet” brukar komma. Detta kan också hjälpa köparen i värderingen av skogen.

 

Bärighetsindex skärmklipp

 

När det sedan är dags att planera in avverkning kikar du på bärighetsindex, en liten framåtblick på 30 dagar för att se om marken håller för att påbörja avverkningen, liksom att förutsättningarna finns att avsluta densamma. Och prognosen är alltid dagsfärsk. Eftersom tjäle och tjällossning finns med i prognosen blir besluten kopplade till vintern lättare.

SMHI Bärighetsindex är en digital tjänst framtaget för arbetsledaren. Indexet hjälper dig att förstå förutsättningarna för att marken i respektive trakt ska klara att bära skogsmaskiner utan att orsaka körskador. Fördelarna är till exempel effektiviserad avverkning och markskoning.

 

Produkten bygger på kunskap om mark

SMHI Bärighetsindex bygger på SMHIs hydrologiska prognoser och produktens bärighetsindex baseras på hydrologiska prognoser som beskriver vattnets väg genom marken. De hydrologiska grundprognoserna utvecklas kontinuerligt av SMHIs hydrologiforskare. För SMHI Bärighetsindex förädlar vi dessa tillsammans med andra datamängder för att kunna svara bättre på hur marken bär.

 

 

SMHI Bärighetsindex berättar hur marken i skogen bär den kommande månaden, vilket underlättar planeringsarbete för avverkning. Med en unik bearbetning av stora datamängder skapar SMHI högupplösta, månadslånga prognoser avseende markens bärighet - ett bärighetsindex. Klimatförändringar gör det svårt för erfarna skogsplanerare och produktionsledare eftersom det gör markbärigheten oförutsägbar.

Både traktklassningsstödet och bärighetsindex bygger på en specialprognos som visar var marken kan bära tunga maskiner, och därmed vilka alternativa trakter som är lämpligast att avverka härnäst.