Ledningsfunktioner

Porträttbild Håkan Wirtén

Håkan Wirtén

Generaldirektör

Porträttbild Bodil Aarhus Andrae

Bodil Aarhus Andrae

Avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd, 
ställföreträdande generaldirektör
 

Porträttbild Helen Andersson

Helén Andersson

Avdelningschef FoU

Fredrik Linde

Fredrik Linde

Avdelningschef Samhällsberedskap

Magnus Rödin

Magnus Rödin

Avdelningschef Samhällsplanering


 

Porträttbild Annika Thunell

Annika Thunell

Avdelningschef IT


 

Porträttbild Eva-Lena Jonsson

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef

Använd förnamn och efternamn på formen fornamn.efternamn@smhi.se om du vill kontakta oss via e-post.