Ledning

Kontakta via e-post? Använd fornamn.efternamn@smhi.se

Porträttbild Håkan Wirtén

Håkan Wirtén

Generaldirektör

Telefon: +46 11 495 80 00

Porträttbild Bodil Aarhus Andrae

Bodil Aarhus Andrae

Chef Samhälle och säkerhet, ställföreträdande generaldirektör

Telefon: +46 11 495 81 36
 

Porträttbild Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Tillförordnad chef Affärsverksamhet

Tel: +46 11 495 83 10
 

Porträttbild Helen Andersson

Helén Andersson

Chef Forskningsavdelningen

Telefon: +46 11 495 86 31
 

Karin Aspeqvist

Karin Aspeqvist

Tillförordnad Personalchef

Telefon: +46 11 495 8110

Porträttbild Marie Heiborn

Marie Hallman

Ekonomichef

Telefon: +46 11 495 85 40
 

Porträttbild Annika Thunell

Annika Thunell

Chef IT

Telefon: +46 11 495 81 02
 

Porträttbild Eva-Lena Jonsson

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef

Telefon: +46 11 495 83 14
 

Porträttbild Elin Fridahl

Elin Fridahl

Verksamhetssamordnare

Telefon: +46 11 495 87 15