Nederbörd

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på nederbördsobservationer.

LADDA NER DATA FÖR NEDERBÖRD

KARTOR BASERADE PÅ NEDERBÖRDSOBSERVATIONER

NORMALVÄRDEN (1961-1990)

MÄTSERIER

Lär dig mer

Lär dig mer