Dataserier med normalvärden för perioden 1961-1990

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns svenska värden för normalperioden 1961-1990 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras värden för normalperioden 1961-1990.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excel format. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från normalperioden 1961-1990 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadstemperatur för perioden 1961-1990 (211 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för årstidernas start och längd för perioden 1961-1990 (128 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för vegetationsperiodens start och längd för perioden 1961-1990 (104 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1961-1990 finns för 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsnederbörd för perioden 1961-1990 (385 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för max dygnsnederbörd för perioden 1961-1990 (376 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 0,1 mm för perioden 1961-1990 (362 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 1 mm för perioden 1961-1990 (373 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 5 mm för perioden 1961-1990 (370 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 10 mm för perioden 1961-1990 (367 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 20 mm för perioden 1961-1990 (358 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 40 mm för perioden 1961-1990 (168 kB, xlsx)

 

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1961-1990 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan.

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1961-1990 (155 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1961-1990 (156 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1961-1990 (139 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1961-1990 (142 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1961-1990 (160 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1961-1990 (162 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1961-1990 (86 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1961-1990 (305 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1961-1990 (292 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd för perioden 1961-1990 (306 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1961-1990 (189 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1961-1990 (27 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1961-1990 (63 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1961-1990 (63 kB, xlsx)

  

Data har tillgängliggjorts i samarbete med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp