Dataserier med normalvärden för perioden 1961-1990

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Svenska värden för den nuvarande normalperioden 1961-1990 finns tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Dataserierna erbjuds i textformat. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från den nuvarande normalperioden perioden 1961-1990 finns för 651 mätstationer.

Textfil med normalvärden för temperatur för perioden 1961-1990

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från den nuvarande normalperioden perioden 1961-1990 finns för 1454 mätstationer.

Textfil med normalvärden för nederbörd för perioden 1961-1990

  

  

Data har tillgängliggjorts i samarbete med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp