Dataserier med normalvärden för perioden 1991-2020

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns preliminära svenska värden för normalperioden 1991-2020 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras preliminära värden för normalperioden 1991-2020.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excel format. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från den nuvarande normalperioden perioden 1991-2020 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (214 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för årstidernas start och längd för perioden 1991-2020 (128 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för vegetationsperiodens start och längd för perioden 1991-2020 (104 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för maxtemperatur för perioden 1991-2020 (376 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för mintemperatur för perioden 1991-2020 (364 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från den nuvarande normalperioden perioden 1991-2020 finns för ca 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (391 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för max dygnsnederbörd för perioden 1991-2020 (380 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 0,1 mm för perioden 1991-2020 (367 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 1 mm för perioden 1991-2020 (377 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 5 mm för perioden 1991-2020 (375 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 10 mm för perioden 1991-2020 (373 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 20 mm för perioden 1991-2020 (364 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 40 mm för perioden 1991-2020 (169 kB, xlsx)

Normalvärden för lufttryck

Normalvärden för nederbörd från normalperioden 1991-2020 finns för 284 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsmedellufttryck för perioden 1991-2020 (81 kB, xlsx)

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1991-2020 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan. 

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (133 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (133 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1991-2020 (123 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1991-2020 (123 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1991-2020 (138 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1991-2020 (140 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1991-2020 (93 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (259 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (249 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd för perioden 1991-2020 (262 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1991-2020 (186 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1991-2020 (52 kB, xlsx)

Maxrekord för byvind för perioden 1991-2020 (53 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1991-2020 (61 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1991-2020 (61 kB, xlsx)