Dataserier med normalvärden för perioden 1991-2020

Den världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Här finns preliminära svenska värden för normalperioden 1991-2020 tillgängliga för nedladdning.

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1991-2020 är den nu gällande standardnormalperioden. På denna sida presenteras preliminära värden för normalperioden 1991-2020.

Dataserierna erbjuds i Microsoft Excel format. Filerna innehåller månads- och årsvärden uppdelade per observationsstation. Stationer anges med sitt klimatnummer. Nederbörd anges i millimeter, temperatur i grader Celsius.

Normalvärden för temperatur

Normalvärden för temperatur från den nuvarande normalperioden perioden 1991-2020 finns för ca 700 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (213 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för årstidernas start och längd för perioden 1991-2020 (128 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för vegetationsperiodens start och längd för perioden 1991-2020 (104 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för maxtemperatur för perioden 1991-2020 (380 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för mintemperatur för perioden 1991-2020 (368 kB, xlsx)

Normalvärden för nederbörd

Normalvärden för nederbörd från den nuvarande normalperioden perioden 1991-2020 finns för ca 1365 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (391 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för max dygnsnederbörd för perioden 1991-2020 (380 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 0,1 mm för perioden 1991-2020 (367 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 1 mm för perioden 1991-2020 (378 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 5 mm för perioden 1991-2020 (376 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 10 mm för perioden 1991-2020 (373 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 20 mm för perioden 1991-2020 (364 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för antal nederbördsdygn med minst 40 mm för perioden 1991-2020 (256 kB, xlsx)

Normalvärden för lufttryck

Normalvärden för nederbörd från den nuvarande normalperioden 1991-2020 finns för 284 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för månadsmedellufttryck för perioden 1991-2020 (81 kB, xlsx)

Normalvärden för ångtryck

Normalvärden för ångtryck från den nuvarande normalperioden 1991-2020 finns för 462 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för ångtryck för perioden 1991-2020 (139 kB, xlsx)

Normalvärden för strålning

Normalvärden för strålning från den nuvarande normalperioden 1991-2020 finns för 22 mätstationer.

Excelfil med normalvärden för solskenstid för perioden 1991-2020 (17 kB, xlsx)

Excelfil med normalvärden för globalstrålning för perioden 1991-2020 (19 kB, xlsx)

Rekordvärden för normalperioden

Rekordvärden för mätstationer, tex max- och minvärden, gällande för normalperioden 1991-2020 går att ladda ner som MS Excel-filer nedan. 

Temperatur

Maxrekord för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (127 kB, xlsx)

Minrekord för månadstemperatur för perioden 1991-2020 (127 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars maxtemperatur för perioden 1991-2020 (117 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars mintemperatur för perioden 1991-2020 (117 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1991-2020 (132 kB, xlsx)

Minrekord för 24-timmars medeltemperatur för perioden 1991-2020 (133 kB, xlsx)

Maxrekord för daggpunkt för perioden 1991-2020 (87 kB, xlsx)

Nederbörd

Maxrekord för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (253 kB, xlsx)

Minrekord för månadsnederbörd för perioden 1991-2020 (243 kB, xlsx)

Maxrekord för 24-timmars nederbörd för perioden 1991-2020 (256 kB, xlsx)

Maxrekord för snödjup för perioden 1991-2020 (180 kB, xlsx)

Vind

Maxrekord för max-medelvind för perioden 1991-2020 (46 kB, xlsx)

Maxrekord för byvind för perioden 1991-2020 (47 kB, xlsx)

Lufttryck

Maxrekord för lufttryck för perioden 1991-2020 (55 kB, xlsx)

Minrekord för lufttryck för perioden 1991-2020 (55 kB, xlsx)