RSS-flöden på smhi.se

Genom att prenumerera på RSS-flöden kan du på ett smidigt sätt bevaka nyheter och uppdateringar på smhi.se utan att besöka webbplatsen.

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter från SMHI
www.smhi.se/cm/nyheter-fran-smhi-1.788 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från SMHI (RSS)

Se SMHIs pressrum - längst ned på sidan finns information om att prenumerera via e-post och RSS. 


Tema klimat i förändring
www.smhi.se/cm/tema-klimat-i-forandring-1.8526

Tema Havsmiljö
www.smhi.se/cm/tema-havsmiljo-fran-smhi-1.7431

Tema Sjöar och vattendrag

www.smhi.se/cm/tema-sjoar-och-vattendrag-fran-smhi-1.24775

Forskningsnyheter från SMHI
www.smhi.se/cm/forskningsnyheter-fran-smhi-1.8527


Vattenförvaltning
​http://www.smhi.se/cm/smhi-vattenforvaltning-1.15433

Lediga tjänster

Lediga tjänster
​http://www.smhi.se/cm/lediga-tjanster-pa-smhi-1.12180

Månadens väder och vatten

Varje månad publiceras fyra artiklar som ger en återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag och tillståndet i havet, samt vädret i världen.

Månadens väder (alla artiklar)
www.smhi.se/cm/manadens-vader-och-vatten-1.14773

Månadens väder i världen
www.smhi.se/cm/manadens-vader-i-varlden-1.14825


Månadens väder: Vädret i Sverige
http://www.smhi.se/?v=rss&feed=1.14823

Månadens väder: Det hydrologiska läget
www.smhi.se/cm/laget-i-sveriges-sjoar-och-vattendrag-1.14821

Månadens väder: Tillståndet i havet

www.smhi.se/cm/tillstandet-i-sveriges-hav-1.14820

Rapportserier

SMHI rapporter är uppdelade på sju officiella rapportseriier indelade efter ämnesområde. R-seriernas rapporter är skrivna på engelska för en internationell publik. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi är oftast skrivna på svenska.

Serie: Meteorologi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-meteorologi-1.18356

Serie: Hydrologi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-hydrologi-1.18357

Serie: Oceanografi
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-oceanografi-1.18358

Serie: Klimatologi
SMHIs rapportserie: Klimatologi

Serie: RMK (Report Meteorology and Climatology)
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rmk-meteorologi-och-klimatologi-1.18360

Serie: RH (Report Hydrology)
www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-rh-hydrologi-1.18361

Serie: RO (Report Oceanography)
​http://www.smhi.se/cm/smhis-rapportserie-ro-oceanografi-1.18362