Tillgänglighetsredogörelse för Sharkweb

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Sharkweb uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sharkweb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Rubriknivå h1 saknas. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Genväg för att hoppa över tabeller vid navigation med tangentbord skulle underlätta men saknas. [WCAG 2.4.1 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Defaulttext som visas i rullgardinsmenyer innan något val har gjorts samt länkarna i sidfoten har för låg kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]
  • Vid 320 pixlars skärmbredd behöver horisontell skrollning göras för att se allt innehåll [WCAG 1.4.10 (AA)]
  • Genväg för att hoppa över tabeller vid navigation med tangentbord skulle underlätta men saknas. [WCAG 2.4.1 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Defaulttext som visas i rullgardinsmenyer innan något val har gjorts samt länkarna i sidfoten har för låg kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Genväg för att hoppa över tabeller vid navigation med tangentbord skulle underlätta men saknas. [WCAG 2.4.1 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Genväg för att hoppa över tabeller vid navigation med tangentbord skulle underlätta men saknas. [WCAG 2.4.1 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen Sharkweb.

Senaste bedömningen gjordes den 30 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2020.