Tillgänglighetsredogörelse för Nationell modellering av luftkvalitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom webbplatsen Nationell modellering av luftkvalitet. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Nationell modellering av luftkvalitet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Nationell modellering av luftkvalitet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vid displaybredd under 400 css-pixlars bredd går layouten utanför skärmens bredd och kräver skrollning i två ledder. [WCAG 4.1.10 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Nationell modellering av luftkvalitet.

Senaste bedömningen gjordes den 16 januari 2024.

Webbplatsen publicerades den 16 januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 januari 2024.