Skydda väderkänslig teknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning, mobilmaster, transformatorer och annan teknisk apparatur kan vara väderkänslig vid exempelvis hög luftfuktighet eller extrema temperaturer. För att kunna dimensionera, placera och skydda utrustningen så bra som möjligt är det av stor vikt att känna till hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden. SMHI hjälper dig att hitta den bästa tillgängliga väderinformationen från platser världen över. 

SMHI har tillgång till långa mätserier från nationella meteorologiska institut i hela världen. Genom att låta oss föreslå och ta fram granskad statistik får ni bästa tillgängliga underlag och sparar mycket tid. Väderinformationen presenteras på det sätt som du önskar, som frekvensfördelningar, kartor eller utredningar.

Kontakta oss för mer information eller beställning. 

Meteorologisk kompetens

Mast med radarer

SMHI står för en objektiv bedömning. Våra konsulter är experter inom meteorologi, klimat och statistik, och jobbar även med relaterade frågor som luftkvalitet, vindkomfort och vindkraft. Du är välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog om era behov.