Anna är hydrolog

Anna Eklund

Jag gillar naturvetenskap och tycker att det är roligt att dyka ner i olika hydrologiska frågeställningar. Mina arbetsuppgifterna är mycket varierande och ofta både roliga och utmanande. Jag har mycket kontakter med personer både på SMHI och utanför, främst på andra myndigheter.

Berätta om din roll!

Vatten berör alla människor i deras vardag och många arbetar också med olika typer av vattenrelaterade frågor. Därför är det är många som använder vår hydrologiska information på smhi.se, och mitt jobb är bland annat att ta fram viktig info och se till att den är tydlig och lätt att förstå. Exempelvis har vi samlat information om historiska översvämningar i Sverige på ett överskådligt sätt.

Andra arbetsuppgifter är att svara på olika vattenrelaterade frågor, det kan vara alltifrån remisser från regeringen till frågor från allmänheten.

Vid sidan av detta är det alltid något speciellt projekt igång. Nu jobbar jag med att förbättra kunskapen om Sveriges vattenuttag, och med att tillsammans med länsstyrelserna och Vattenfall ta fram en ny tappningsstrategi för Vänern.

Vad är det bästa med jobbet som hydrolog?

Många projekt är väldigt viktiga och konkreta, vi kan ta exemplet med att ta fram en ny tappningsstrategi för Vänern. Här finns många olika intressen som påverkas av vilken vattennivå Vänern har – bebyggelsen, infrastrukturen, naturmiljön och sjöfarten. Mitt jobb har varit att stötta länsstyrelserna och Vattenfall genom att beräkna hur vattennivån påverkas av olika sätt att reglera sjön.

Det är också roligt att hjälpa personer som ringer och mejlar direkta frågor. De flesta blir mycket tacksamma över hjälpen de får. Idag fick jag kommentaren ”du har gjort min dag!” efter att jag visat personen informationen i vårt system Vattenwebb.

Vad är bäst med arbetsplatsen?

Det finns så många kunniga och engagerade människor på SMHI som jag samarbetar med, och jag lär mig nya saker hela tiden. Vi har roligt tillsammans!