Framtidsbilder – så genomför du en workshop

Här kan du läsa hur du går tillväga när du genomför en workshop för att skapa framtidsbilder.

1. Förberedelser

Fundera på vilka som ska delta, vilka klimatutmaningar ni vill fokusera på och vad ni vill åstadkomma med insatsen. Formulera ett tydligt mål med workshopen. Se stödmaterial: 
Handledning för workshopledare.pdf (245 kB, pdf)

2. Skriv ut eller beställ material

Olika bilder av människor till workshop Framtidsbilder

Skriv ut de bakgrundsbilder, figurer och objekt som ni vill använda i er workshop. Allt material finns samlat i dokumentet: Underlag för utskrift i egen regi.pptx

​Det går också bra att beställa bakgrundsbilder och ett mindre urval av figurer och objekt från vårt upphandlade tryckeri Stema Specialtryck AB till ett självkostnadspris.  ​Läs mer om hur du beställer här:
Beställning hos Stema Framtidsbilder.pptx (5,1 MB, pptx)

3. Genomför workshop

Utgå ifrån presentationsmaterialet Presentation Workshop Framtidsbilder.pptx​​​​​​​. Anpassa den efter er verksamhet eller ta fram en egen presentation från grunden. 

Presentation vid en workshop kring konceptet Framtidsbilder

Välj vilken eller vilka visualiseringstexter ni vill använda i workshopen: 
​​​​​​​Visualiseringstexter.pdf​​​​​​​

4. Efter workshop

Sammanställ materialet och använd resultaten i det fortsatta klimatanpassningsarbetet: Stöd till sammanställning av gruppernas diskussioner.pdf (124 kB, pdf)

Tips!

Ett sätt att fortsätta arbetet kan vara att testa att spela: 
​​​​​​​Klimatanpassningsspelet​​​​​​​