Marina prognostjänster för norra Europas farvatten och hamnar

SMHI levererar tjänster till både fartyg och hamnar, samt har mycket god erfarenhet då man sedan 70-talet erbjudit prognoser och konsultation inom området. Tjänsterna omfattar skräddarsydda prognoser tillsammans med kundspecifika kommentarer för kunder inom närområdet från Bottenviken till Skagerack, inklusive Finska Viken, Rigabukten och Gdanskbukten.

Med hjälp av våra tjänster kan du vidta nödvändiga åtgärder och minska risken för olyckor samt anpassa din verksamhet optimalt och kostnadseffektivt. Det kan tex röra sig om att spara bränsle, hur fartyg ska lastas, undvika olyckor i hamn och till sjöss eller andra väderrelaterade problem.

Fartyg på Östersjön

Prognoserna levereras främst via epost, men kontinuerlig uppdatering kan även fås via inloggning på vår webbsida. Prognoserna levereras med timupplösning för vind, vågor, ström och vattenstånd mm. Som kund har du möjlighet till anpassade kommentarer för din verksamhet och telefonkonsultation med vakthavande meteorolog, för mer utförliga prognoser, riskbedömning samt experthjälp.