HYFO – beslutsunderlag vid planering av vattenresurser

HYFO är ett beslutsstödsystem för alla som är beroende av vatten- och väderparametrar i sin verksamhet. Genom det webbaserade presentationsverktyget överblickas enkelt observationer och prognoser. HYFO är utvecklat i samråd med våra kunder och anpassas efter kundens önskemål.

HYFO är SMHIs realtidssystem för presentation av hydrologiska och meteorologiska observationer och prognoser. Från webbgränssnittet når du enkelt aktuell information om viktiga variabler för beslut i din verksamhet:

  • Nederbörd
  • Temperatur
  • Vattenföring/tillrinning
  • Snömagasin
  • Markvattenunderskott

Presentation kan ske i kartvy, tabell och/eller som tidscenarier i grafer.

Snabb bedömning av aktuellt läge

Hydrologiska parametrar för hela Sverige beräknas med SMHIs hydrologiska modell HYPE som tillsammans med meteorologiska modeller ger möjlighet till prognoser upp till 10 dygn framåt.

Statistiska analyser och nederbördssummor för olika perioder hjälper till i bedömningen av det aktuella läget. Kartor som visar om flödet är stigande eller avtagande och vatteninnehåll i snön jämfört med normalt, kan visas och presenteras för hela Sverige.

Anpassningsbar efter dina behov

För den som har behov av specialanpassade hydrologiska prognoser kan SMHIs väletablerade och högkvalitativa hydrologiska modell, HBV-modellen, sättas upp för utvalda sjöar/vattendrag och anpassas för att ge prognoser på kort och lång sikt inom det aktuella området. Det är även möjligt att lägga till visning av egna observationer och mätstationer i systemet.

HYFO: presentation av flöden i Fryele
Exempel på presentation av flöden, nederbörd, temperatur och snömagasin från Fryele i Lagan. Förstora Bild
HYFO: Ljungans avrinningsområde
Ljungans avrinningsområde med observerade och modellberäknade flöden i för utvalda delområden. Graferna kan förstoras genom att klicka på dem. Bakgrundskarta visar områdets dygnsnederbörd. Förstora Bild