Internationellt arbete med nationell nytta

Forskare i hela världen samarbetar för att utveckla klimatmodeller och öka kunskapen om hur klimatet förändras och vilka effekter det får. SMHIs forskning och utveckling deltar i det internationella arbetet, vilket bidrar till och effektiviserar det nationella arbetet med att begränsa klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Vår forskning och utveckling sker till stor del i internationella nätverk. Tillsammans med bland annat europeiska forskare bygger vi klimatmodeller som kan visa hur klimatet förändras och vilka effekter det får, vilket bidrar med kunskap som olika samhällsaktörer behöver för att kunna begränsa klimatpåverkan respektive anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Solen går upp över jorden sett från rymden
SMHIs forskning och utveckling deltar i det internationella arbetet med att forska om ett förändrat klimat, vilket ger värdefull information för det nationella arbetet med att begränsa klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Vårt internationella arbete bidrar bland annat till att regionala modeller utvecklas för Sverige och ger de detaljerade underlag som svensk samhällsplanering behöver för sin klimatanpassning. Underlaget används också av andra forskare för att utveckla ytterligare sektorsanpassad kunskap om förändringar för svenskt samhälle och naturmiljö till följd av det förändrade klimatet.  

Regional klimatinformation inom CORDEX

CORDEX står för Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment och är ett samarbete mellan forskare världen över. Syftet är att utveckla kunskap och information på både lokal och regional nivå för att minska sårbarhet och underlätta klimatanpassning.

SMHI är värd för CORDEX internationella projektkontor som samordnar det globala arbetet med att ta fram detaljerad information om framtidens klimat, särskilt fokus är på utvecklingsländer där man inte har egen tillgång till superdatorer. 

Läs mer om det internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI