SMHIs uppförandekod

SMHIs uppförandekod beskriver SMHIs syn på hållbarhet och används i våra affärsrelationer med andra företag och organisationer.

I SMHIs nationella och internationella arbete följer vi de nationella lagar som finns, liksom det EU-rättsliga regelverket. Vi står bakom de tio principer för hållbart företagande som FN-initiativet Global Compact ställt upp för näringslivet – principer som vi även uppmanar våra leverantörer och andra samarbetspartners att följa. Vi vill också verka i linje med den nationella handlingsplan som Regeringen tagit fram för företagande och mänskliga rättigheter.

Utöver de tio principerna för hållbart företagande, har vi dessutom tagit fram en kompletterande uppförandekod för SMHI. Den innehåller fem delar:

  • Motverka korruption, mutor och jäv
  • Verka för sund konkurrens
  • Främja mångfald
  • Verka för en hållbar miljö
  • Verka för god arbetsmiljö