Destination Earth – att utveckla en digital modell av jorden

Destination Earth är ett initiativ startat av Europeiska kommissionen för att utveckla en digital modell av jorden – en digital tvilling. Den ska kunna övervaka och förutsäga naturfenomen, naturolyckor och relaterade mänskliga aktiviteter för att stödja en hållbar utveckling. SMHI bidrar som underleverantör i utvecklingen av den digitala tvillingen.

Destination Earth skapar möjlighet för digital modellering av jordsystemet på en nivå som är ett ordentligt genombrott sett till noggrannhet, lokala detaljer, interaktivitet och hastighet att nå informationen. Genom att förflytta gränserna inom beräkningsvetenskap, datahantering och förståelse av jordens processer är Destination Earth ett nödvändigt ben i Europeiska kommissionens strävan mot EU:s gröna giv och den Digitala strategin. Den digitala tvillingen ska hjälpa användare att skapa träffsäkra och genomförbara anpassningsstrategier och begränsande åtgärder.

Så kan Destination Earth användas

Destination Earth kommer att stödja hanteringen av komplexa miljöförändringar:

  • Övervaka och simulera jordsystemets utveckling (land, hav, atmosfär och biosfär) och människans behov av skyddsåtgärder.
  • Förutse miljökatastrofer och därtill följande socioekonomiska kriser för att skydda liv och undvika stora ekonomiska svackor.
  • Möjliggöra utveckling och test av scenarier för en mer hållbar utveckling.

Destination Earth kommer att ge användare åtkomst till tematisk information, tjänster, modeller, scenarier, simuleringar, prognoser och visualiseringar.

Europeisk samverkan i utvecklingen

Den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT, det europeiska centret för medellånga väderprognoser ECMWF och den europeiska rymdorganisationen ESA är de tre organisationerna som valts ut av Europeiska kommissionen för att implementera Destination Earth fram till omkring år 2030.

Huvudkomponenterna i systemet är:

  • Plattform för bastjänster (verktyg, applikationer, m.m.)
  • Dataplattform (så kallad datasjö/Data Lake)
  • Digitala tvillingar och motorn (mjukvara och relaterade IT-tjänster) för dessa

Digital tvilling för extremer – On Demand Extremes

Med den digitala tvillingen för extremväder – Destination Earth On Demand Extremes – kommer förmågan att kombinera information om väderförhållanden, hydrologi, luftkvalitetsobservationer och simuleringskompetens att lyftas till en ny kvalitetsnivå. Det finns ett stort fokus på effektiva beslutsunderlag, som inkluderar uppskattning av osäkerheter, för samhällsviktiga funktioner. Arbetet kommer att koppla ihop motorn i den digitala tvillingen med övriga komponenter i Destination Earth-plattformen.

ECMWF är ansvarig för att utveckla de två första digitala tvillingarna, för extremväder respektive klimatanpassning. Utvecklingen av den digitala tvillingen för extremväder – On-Demand Extremes Digital Twin – sker i ett projekt lett av Météo-France där SMHI är en av de underleverantörer som bidrar till uppbyggnaden av den digitala tvillingen. SMHI är engagerad i flera arbetspaket som rör design och uppbyggnad av systemet, inom meteorologi, klimat, hydrologi och luftmiljö.