Ana forskar om luftkvalitet

Jag är utbildad Miljöingenjör inom meteorologisk och oceanografisk fysik samt har en doktorsexamen i Miljövetenskap. Nu arbetar jag på SMHIs forskningsavdelning för luftkvalitet. Jag jobbar med kemisk-transportmodellen, MATCH, som analyserar atmosfärens sammansättning över Europa och Sverige. 

Ana

Berätta om ditt jobb på SMHI?  Hur länge har du varit anställd på SMHI och hur länge har du bott i Sverige?
Min familj och jag flyttade till Sverige i januari 2017 eftersom att jag fick en tjänst på SMHIs forskningsavdelning. Jag jobbar med regional luftkvalitet och stöttar mina kollegor med forskningsaktiviteter som involverar MATCH-modellen. Resultaten från den här modellen används i den dagliga prognosen av den atmosfäriska sammansättningen på europeisk skala (https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/).

Vilka utmaningar stötte du på när du flyttade till Sverige?
Det har varit olika utmaningar, både kortsiktiga och långsiktiga. De kortsiktiga utmaningarna var kopplade till svårigheten att få information om hur försäkringssystemet i Sverige fungerar. Den långsiktiga utmaningen, har varit och är fortfarande, det svenska språket. Men folk säger till mig ”det kommer”. Det hoppas jag!

Vad är det bästa med att jobba på SMHI?
Människorna, och särskilt mina kollegor! Jag tillhör en väldigt trevlig grupp som har hjälpt mig trivas, både privat och professionellt. Det bästa!

Finns det något som du skulle vilja skicka med någon som är på väg att flytta till Sverige?
Det kan ta lite tid för din partner och dina barn att känna sig lika bekväma som du själv. Att ta det som kommer som möjligheter att lära av tycker jag är bästa sättet. Och Sverige ger flera olika möjligheter till detta.