Vattenkraft och vattenreglering

SMHI har arbetat tillsammans med vattenkraftsindustrin i över hundra år. Vi hjälper till med mätningar, datainsamling, kvalitetskontroll och uppsättning av prognosmodeller som levererar tillrinningsprognoser för enskilda avrinningsområden eller hela system av älvar.

Ditt stöd inom vattenkraft

Tillförlitliga hydrologiska prognoser ger underlag till god planering av reglerade vattenkraftsmagasin och kan bidra till ökad driftsäkerhet. SMHIs hydrologiska modeller började utvecklas redan på 1970-talet och blev standard i branschen för produktionsplanering och vid arbete med dammsäkerhet idag och i ett framtida klimat.

Idag finns operationella modeller uppsatta som dagligen ger uppdaterade prognoser för flera av Sveriges största reglerade vattendrag, både för planering på kort och lång sikt.

Prognoserna uppdateras flera gånger per dag och kan levereras direkt till realtidssystem eller/eller presenteras i SMHIs realtidssystem HYFO.