Rent vatten i sjöar och vattendrag

Rent vatten och en god vattenmiljö är en förutsättning för en hållbar miljö och livskraftiga ekosystem. SMHIs forskning bidrar till kunskap om vattenkvalitet och vattenflöden till nytta för både människor och natur. Det ger viktig kunskap i arbetet med att skapa en hållbar miljö.

I många länder och områden finns olika typer av lagstiftning för att säkerställa en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Sveriges miljömål, det europeiska vattendirektivet och FN:s Agenda 2030 sätter mål för att skapa och värna en god vattenkvalitet till nytta för både samhällen och naturmiljöer.

Vattendrag
Rent vatten och en god vattenmiljö är en förutsättning för en hållbar miljö och livskraftiga ekosystem. SMHIs forskning bidrar till kunskap om vattenkvalitet och vattenflöden till nytta för både samhällen och naturmiljö. Foto Niclas Hjerdt

På SMHI forskar vi kring vattenkvalitet i Sverige och världen. Vi beräknar vattentransport och halter av närsalter, sediment, organiskt kol, smittämnen och plast samt effekten av olika åtgärder för att rena vattnet. Forskarna analyserar var föroreningar kommer ifrån och hur olika mänskliga ingrepp i naturen ändrar vattnets kvalitet.

Vi utvecklar en hydrologisk modell som beskriver vattenförekomst i hela världen. Med den kan vi följa tillståndet idag, undersöka och följa upp de långsiktiga förändringarna och beräkna framtida förändring i vattenflöden och vattenkvalitet, inte minst när klimatet förändras. 

Forskningsfokus: Modellering av vattenkvalitet