Jafet är forskare inom hydrologi

Jafet, forskare inom hydrologi presenterar framför stor publik.

Om Jafet

  • Jobbar som: Forskare inom hydrologi
  • Började på SMHI: 2011
  • Utbildning: Doktor i miljövetenskap från ETH Zürich

Vad jobbar du med?

Jag forskar inom hydrologi, vilket innebär frågor som rör vatten i mark, floder, sjöar och vattendrag. Det är väldigt intressant – vattnet är så centralt i allas våra liv, i samhället och för naturen. Eftersom vattenfrågor berör nästan allting, finns det många vinklar som man kan jobba med!

Vatten kan ju som bekant både vara en välsignelse och en förbannelse, som vid torka och översvämningar. Flödena förändras hela tiden, både på grund av naturliga processer som årstider och säsonger, och mänsklig påverkan som bevattning, dammbyggen och klimatförändringar. Därför behöver vi förstå, kvantifiera och försöka förutse vattnets rörelser.

Min forskning handlar om den storskaliga hydrologiska modelleringen, vilket innebär att jag är med och bygger och utvecklar datamodeller över vattnets kretslopp.

Vad är det bästa med jobbet?

Jobbet är väldigt internationellt och jag jobbar hela tiden tillsammans med experter från både SMHI och andra länder. Vårt gemensamma fokus är att förbättra beskrivningen av vattnets dynamik och bygga samhällsnyttiga tjänster, som exempelvis hydrologiska prognos- och varningssystem globalt.

Vissa projekt har handlat om att stötta låginkomstländer i Afrika att bygga upp viktiga varningssystem.

Finns det någon insats som du minns lite extra?

Jag minns speciellt ett projekt där nyttan blev väldigt påtaglig. Det var i Nigeria år 2020 då våra prognoser lyckades räddade 2500 människor! Dessa personer hann evakueras innan en stor översvämning tack vare ett system som vi precis hade hunnit bygga upp tillsammans med systermyndigheter i regionen.Final fanfare for the project that developed a flood warning system for West Africa