Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 4, 2021

Årets fjärde nummer av Medvind är här! Vi berättar om att väderradarsystemet nu är moderniserat. Det betyder ökad kvalitet i underlaget för meteorologiska och hydrologiska prognoser. Var femte minut skickas nya data till SMHI från de svenska radaranläggningarna, vilket kan jämföras med en gång i …

 
Typ:
Publicerad: 17 december 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2021

Klimatförändringen är omfattande och snabb. I augusti lanserade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste kunskapssammanställning ”Den naturvetenskapliga grunden”. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. I Medvind berättar vi kort om rapportens innehåll och var du kan hitta …

 
Typ:
Publicerad: 12 oktober 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2021

I sommarnumret av Medvind kan du läsa om att forskare har studerat hur växtplankton och blomningar i havet runt Sverige har förändrats under de senaste 40 åren. Idag är det mer algblomningar och nya arter av växtplankton har etablerat sig. ”Östersjön har blivit varmare och salt-halten har minskat. …

 
Typ:
Publicerad: 15 juni 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2021 - special om vädervarningar

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar. I april 2021 går SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem med …

 
Typ:
Publicerad: 18 mars 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2020

I årets sista Medvind berättar vi om nytt material om stigande havsnivåer på smhi.se. På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Behovet av kontinuerligt uppdaterad information om stigande havsnivåer är därför stort. Särskilt viktigt …

 
Typ:
Publicerad: 22 december 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2020

I årets tredje utgåva av Medvind kan du läsa om att SMHI och Sjöfartsverket har skapat ett nytt nätverk av mätstationer för att mäta havsvattenstånd. Mätningarna är viktiga till exempel för sjöfarten som behöver ha koll på djupet under kölen för att förebygga grundstötning och för oceanografer som …

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2020

I detta nummer av Medvind sätter vi ljuset på uppvärmningen i Sverige. Våra klimatologer har gjort en ny analys av den temperaturförändring som skett i Sverige sedan 1800-talet. Våra experter konstaterar att uppvärmningen har varit starkast i den norra och östra delen av landet. Analysen visar …

 
Typ:
Publicerad: 3 juni 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2020

I årets första Medvind handlar det om den (hittills) varma vintern och om det finns någon koppling till pågående klimatförändring.  Vi berättar också om hur klimatdata blir affärsnytta och om det förnyade vädervarningssystemet som ska införas under 2021. Läs också om SMHIs expeditioner med nya …

 
Typ:
Publicerad: 27 februari 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2019

I årets sista upplaga av Medvind berättar vi om att SMHIs forskare gjort nya beräkningar av hur klimatet förändras i världen. Beräkningarna bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att den globala uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat. …

 
Typ:
Publicerad: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2019

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatet. Nu har klimatpanelen sammanställt ytterligare en specialrapport, denna gång om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Kryosfären är de frusna delarna av jorden, till exempel glaciärer och havsisen i Arktis. IPCC betonar i …

 
Typ:
Publicerad: 15 oktober 2019
Senast uppdaterad:
År