Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 1, 2024

Årets första Medvind är här! Som alltid serverar vi en blandning av artiklar om ämnen inom SMHIs kunskapsområden. Du kan till exempel läsa om den nya webbtjänst som ger tillgång till unika nationella luftkvalitetsdata. Tjänsten visualiserar modellberäknade halter av några av de luftföroreningar som …

 
Typ:
Publicerad: 6 mars 2024
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2023

Vilken betydelse har ett varmt hav för klimatförändringen i Sverige och världen? Det kan du läsa om i årets sista Medvind från SMHI.

Varmare hav kan ge kraftigare tropiska cykloner. En ökad havstemperatur minska också havets förmåga att ta upp och lagra koldioxid, vilket i sin tur ökar …

 
Typ:
Publicerad: 8 december 2023
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2023

I årets tredje Medvind berättar vi om hur skyfallskartering kan vara en hjälp för till exempel kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. En kartering visar vilka områden som blir extra utsatta vid skyfall och var det kan bli översvämning, därmed blir det också tydligt vilka åtgärder som kan …

 
Typ:
Publicerad: 5 oktober 2023
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2023

I Medvind ger vi en bred bild av SMHIs verksamhet och kunskap. I detta nummer berättar vi till exempel om att ett förändrat klimat och fortsatt kvävetillskott från luften påverkar känsliga fjällmiljöer i den skandinaviska bergskedjan. Den biologiska mångfalden står inför stora utmaningar och de …

 
Typ:
Publicerad: 14 juni 2023
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2023

Årets första nummer av Medvind är här. Vi berättar bland annat om att SMHI är stolt ledare av ett nytt stort europeiskt forskningsprojekt. Det handlar om att ta fram nästa generations modeller som används för att beräkna och analysera framtida klimat. Syftet är att beslutsfattare ska få ännu bättre …

 
Typ:
Publicerad: 17 mars 2023
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2022

I det här numret av Medvind kan du läsa om en ny europeisk satellit som ska bidra till ännu bättre väderprognoser. Från sin bana 36 000 kilometer över jordens yta ska satelliten MTG-I1 förse bland annat prognosmeteorologer med bilder över Europa, Afrika och angränsande hav. Bilderna är mer …

 
Typ:
Publicerad: 19 december 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2022

I Medvind berättar vi om SMHIs arbete inom väder, vatten och klimat. SMHI har i somras tillsammans med Linköpings universitet i samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner mätt temperatur och luftfuktighet på 50 platser i Norrköping och Linköping. Syftet med forskningen är att samla mer …

 
Typ:
Publicerad: 12 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2022

I Medvind kan du läsa om senaste nytt från SMHI, om väder, vatten och klimat. Vi berättar till exempel om den övervakning av havsmiljön som vi arbetar med och där vi använder forskningsfartyget Svea. Du kan också läsa om den stora klimatkonferens som genomfördes i Norrköping i mitten av maj, om …

 
Typ:
Publicerad: 13 juni 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2022

Årets första Medvind handlar bland annat om våtmarker. Vilken effekt en våtmark har beror på många olika parametrar. Därför har SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) sammanställt och tagit fram ny kunskap och gjort det enklare att hitta information. Informationen om våtmarker …

 
Typ:
Publicerad: 15 mars 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2021

Årets fjärde nummer av Medvind är här! Vi berättar om att väderradarsystemet nu är moderniserat. Det betyder ökad kvalitet i underlaget för meteorologiska och hydrologiska prognoser. Var femte minut skickas nya data till SMHI från de svenska radaranläggningarna, vilket kan jämföras med en gång i …

 
Typ:
Publicerad: 17 december 2021
Senast uppdaterad:
År