Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 3, 2022

I Medvind berättar vi om SMHIs arbete inom väder, vatten och klimat. SMHI har i somras tillsammans med Linköpings universitet i samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner mätt temperatur och luftfuktighet på 50 platser i Norrköping och Linköping. Syftet med forskningen är att samla mer …

 
Typ:
Publicerad: 12 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2022

I Medvind kan du läsa om senaste nytt från SMHI, om väder, vatten och klimat. Vi berättar till exempel om den övervakning av havsmiljön som vi arbetar med och där vi använder forskningsfartyget Svea. Du kan också läsa om den stora klimatkonferens som genomfördes i Norrköping i mitten av maj, om …

 
Typ:
Publicerad: 13 juni 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2022

Årets första Medvind handlar bland annat om våtmarker. Vilken effekt en våtmark har beror på många olika parametrar. Därför har SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) sammanställt och tagit fram ny kunskap och gjort det enklare att hitta information. Informationen om våtmarker …

 
Typ:
Publicerad: 15 mars 2022
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2021

Årets fjärde nummer av Medvind är här! Vi berättar om att väderradarsystemet nu är moderniserat. Det betyder ökad kvalitet i underlaget för meteorologiska och hydrologiska prognoser. Var femte minut skickas nya data till SMHI från de svenska radaranläggningarna, vilket kan jämföras med en gång i …

 
Typ:
Publicerad: 17 december 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2021

Klimatförändringen är omfattande och snabb. I augusti lanserade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste kunskapssammanställning ”Den naturvetenskapliga grunden”. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. I Medvind berättar vi kort om rapportens innehåll och var du kan hitta …

 
Typ:
Publicerad: 12 oktober 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2021

I sommarnumret av Medvind kan du läsa om att forskare har studerat hur växtplankton och blomningar i havet runt Sverige har förändrats under de senaste 40 åren. Idag är det mer algblomningar och nya arter av växtplankton har etablerat sig. ”Östersjön har blivit varmare och salt-halten har minskat. …

 
Typ:
Publicerad: 15 juni 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2021 - special om vädervarningar

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar. I april 2021 går SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem med …

 
Typ:
Publicerad: 18 mars 2021
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2020

I årets sista Medvind berättar vi om nytt material om stigande havsnivåer på smhi.se. På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Behovet av kontinuerligt uppdaterad information om stigande havsnivåer är därför stort. Särskilt viktigt …

 
Typ:
Publicerad: 22 december 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2020

I årets tredje utgåva av Medvind kan du läsa om att SMHI och Sjöfartsverket har skapat ett nytt nätverk av mätstationer för att mäta havsvattenstånd. Mätningarna är viktiga till exempel för sjöfarten som behöver ha koll på djupet under kölen för att förebygga grundstötning och för oceanografer som …

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2020
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2020

I detta nummer av Medvind sätter vi ljuset på uppvärmningen i Sverige. Våra klimatologer har gjort en ny analys av den temperaturförändring som skett i Sverige sedan 1800-talet. Våra experter konstaterar att uppvärmningen har varit starkast i den norra och östra delen av landet. Analysen visar …

 
Typ:
Publicerad: 3 juni 2020
Senast uppdaterad:
År