Medvind nr 3, 2022

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I Medvind berättar vi om SMHIs arbete inom väder, vatten och klimat. SMHI har i somras tillsammans med Linköpings universitet i samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner mätt temperatur och luftfuktighet på 50 platser i Norrköping och Linköping. Syftet med forskningen är att samla mer kunskap om hur temperaturer påverkas av byggnader, material, växtlighet och vatten, men också hur den upplevs av människor.  Värme påverkar hälsan, speciellt hos äldre och personer med underliggande sjukdomar eller andra riskfaktorer.

Under sensommaren var det väldigt torrt och i Emån var det extremt låga vattenflöden. Vattenuttag för bevattning, dricksvatten, bevattning och annan vattenanvändning påverkar vattentillgången och SMHI gjorde därför extra mätningar för att få mer kunskap om vattenanvändningens påverkan.

SMHI är en svensk myndighet, men som också verkar internationellt. Till exempel inom luftmiljöområdet där SMHIs experter studerat luftkvaliteten i Bosnien och Hercegovina.

I Medvind berättar vi också om satsningar på att sprida kunskap hydrologiska beräkningar, om klimat och klimatanpassning. Det handlar bland annat om hur kommuner kan start sitt klimatanpassningsarbete och om kurser för verksamma i skogsbranschen. Dessutom om våra klimatseminarier som finns fritt tillgängliga på smhi.se/klimat/utbildning

Och så närmar sig vintern, så du kan också läsa om hur SMHIs skräddarsydda prognoser med fokus på frost, ishalka och snö kan vara ett verktyg för kommuner och vägentreprenörer.

Med mera!