Lösenordspolicy smhi.se

Externa användare som blir inbjudna att använda någon av SMHIs publika tjänster får ett användarkonto via ssupp.smhi.se. 

Använd unika och långa lösenord

För att skydda din information är det viktigt att använda specifika lösenord för varje tjänst du använder i ditt arbete eller privat. Har du samma lösenord till flera olika tjänster ökar risken för att flera av dina konton blir kapade. 

Ett långt lösenord i form av en lösenordsfras med hög oförutsägbarhet är säkrare och enklare att memorera än ett traditionellt komplext lösenord. Ju längre lösenord du har desto längre tid tar det för en angripare att knäcka. Ett tips för att skapa ett lösenord som är svårt att gissa men samtidigt enkelt att memorera är att använda en fras som du kan skapa en minnesbild av.


Byt lösenord om du misstänker att det blivit röjt. 
Lösenordsregler när du skapar ett användarkonto i ssupp.smhi.se

  • Ditt lösenord ska vara minst 15 tecken långt och svårt att gissa men samtidigt enkelt att memorera. 
  • Använd en fras med minst fyra slumpvis utvalda ord.
  • Undvik korrekta och vanliga meningar eller citat samt ord som kan kopplas till dig som person.
  • Återanvänd inte tidigare lösenord eller huvudsaklig del av tidigare lösenord.
  • Använd inte samma lösenord till ssupp.smhi.se som till någon av dina andra tjänster som du använder i ditt arbete eller privat.