Svensk författare i IPCC:s syntesrapport (AR6)

Francis X. Johnson

Har bidragit till Section A, Longer Report, Section C, Longer Report samt Summary for Policymakers

Porträtt på en vithårig man.
Francis X. Johnson.

Francis X. Johnson är senior forskare (Senior Research Fellow) vid Stockholm Environment Institute (SEI) med över tjugo års erfarenhet av socioekonomisk och miljömässig analys av energi- och klimatpolicys, med särskild fokus på biomassa och markanvändning i utvecklingsländer.

Francis var huvudförfattare till IPCC specialrapport om klimatforandringar-och-marken (SRCCL, kapitel 7: Riskhantering och beslutfattande för hållbar utveckling).

Francis leder SEI:s pågående globala initiativ om styrning av bioekonomin. Han har varit huvudutredare för flera policyforskningsprojekt finansierade av EU, SIDA med flera. Han har också varit rådgivande expert för beslutsfattare inom FAO, UN-Environment, UNECA, UNIDO och Europaparlamentets miljökommitté. Han är nu baserat vid SEIs regionala kontor för Asien i Bangkok, Thailand.

KONTAKT
Tel: (Thailand): +66 6 3016 0664
Tel: (EU & USA): +46 73-707 85 24
E-post: francis.x.johnson@sei.org