Återkomsttider för extremt väder

När du ska analysera en inträffad väderhändelse eller dimensionera känslig utrustning, infrastruktur och byggnader, kan SMHI hjälpa dig att beräkna sannolikheter och återkomsttider.

Extremvärdesanalys används ofta i samband med dimensionering av känsliga instrument och konstruktioner som ska stå emot vädrets och havets makter under många år för att ta reda på sannolikheten att en händelse eller kombination av händelser inträffar.

Våra konsulter inom meteorologi, hydrologi och oceanografi hjälper dig att ta fram det statistiska underlag som du behöver. Vi kan avgöra vilka mätstationer och vilken statistisk metod som är mest lämplig att använda.

Beräkna återkomsttider

Återkomsttider kan beräknas för alla parametrar såsom havsvattenstånd, flöden i vattendrag, vindhastighet, maximi- och minimitemperatur, nederbörd och snödjup. Underlaget levereras i rapportform med diagram och förklarande texter. Rapportens omfattning anpassas efter dina önskemål.

Diagrammet visar 0-100 års återkomsttid med konfidensintervall.
Återkomsttidsdiagram för nederbörd. Förstora Bild

 

I ett framtida klimat

Redan idag ser vi tecken på att klimatet förändras. Den globala medeltemperaturen höjs, havsnivåerna stiger och nederbördsmönster förändras. Vi skriver gärna en kommentar om hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka återkomsttiderna.

Om återkomsttid, sannolikhet och risk

Ett 100-årsvärde har en återkomsttid på 100 år. Det uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år vilket innebär att sannolikheten är 1 % varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större.

För en konstruktion vars livslängd beräknas till 100 år blir den ackumulerade risken hela 63 % att 100-årsvärdet överskrids någon gång under 100 år. Risken är alltså större att 100-årsvärdet överskrids än underskrids, om denna säkerhetsnivå väljs.

Tabell med den ackumulerade risken att en vädersituation med en viss återkomsttid inträffar under en tidsperiod återfinns i högerspalten.