Klimatscenariotjänsten, ändringslogg

Meteorologi

14 mars 2023

Indikatorn "Längsta värmeböljan" har gjorts om

På grund av ett fel har indikatorn "Längsta värmeböljan" gjorts om. I samband med det har indikatorn bytt namn till ”Längsta period med högsommardygn”.

Hydrologi

Oceanografi

Meteorologi

14 mars 2023

Indikatorn "Längsta värmeböljan" har gjorts om

På grund av ett fel har indikatorn "Längsta värmeböljan" gjorts om. I samband med det har indikatorn bytt namn till ”Längsta period med högsommardygn”.

Hydrologi

Oceanografi