Indikatorn "Längsta värmeböljan" har gjorts om

På grund av ett fel har indikatorn "Längsta värmeböljan" gjorts om. I samband med det har indikatorn bytt namn till ”Längsta period med högsommardygn”.

Felet bestod i att "Längsta värmeböljan" av misstag visade samma data som "Antal högsommardygn". Namnbytet på indikatorn har gjorts för att förtydliga sambandet mellan de båda indikatorerna ”Antal högsommardygn” och ”Längsta period med högsommardygn”.

Gällande data för indikatorn ”Längsta värmeböljan” som laddats ner före 14 mars 2023:

  • Dessa data bör ersättas med nya data för indikatorn ”Längsta period med högsommardygn”.
  • Eventuella beräkningar som baserats på ”Längsta värmeböljan” behöver göras om.
  • Om den dragna slutsatsen endast är att ”längden på längsta värmebölja kommer att öka” är denna dragna slutsats fortfarande korrekt.