Forskning för havet som samhällsresurs

Havet kan vara en stor resurs för samhället om det används på rätt sätt. SMHIs forskning bidrar till en hållbar användning av haven, nu och i framtiden. 

Havet fyller många funktioner i samhället, till exempel för transport, rekreation och som källa till mat. Forskning bidrar till ökad kunskap om havets roll som en viktig del i klimatsystemet. I samhället talas ibland om "blå ekonomi", att använda havsresurser på ett hållbart sätt för ekonomisk tillväxt, förbättrade försörjningsmöjligheter och arbetstillfällen samtidigt som havets ekosystem bevaras på ett hälsosamt sätt. 

Ett barn badar med fartyg vid horisonten
Havet fyller många funktioner i samhället, till exempel för transport, rekreation och som källa till mat. Forskning bidrar till ökad kunskap om havets roll som en viktig del i klimatsystemet.

Vi forskar om havet och dess miljö för att öka kunskapen i samhället om hur havet kan användas på ett hållbart sätt för att stödja en blå ekonomi.

En klimatprojektion visar effekten av klimatförändringen på havsmiljön. Våra klimatprojektioner för Östersjön har använts inom många forskningsprojekt inom och utanför SMHI. Ett exempel är det FORMAS-finansierade projekt ClimeMarine där vi tillsammans med bland annat den svenska Havs- och vattenmyndigheten tar in klimatinformationen i verktyg för en långsiktigt hållbar svensk havsplanering.

Kunskap med många tillämpningar

Våra havsmodeller kan användas för många olika forskningsfrågor och områden, allt ifrån planering av vattenbruk, marin energi och miljöeffekter av marina transporter. Vår forskning om skadliga algblomningar tillför ny kunskap som är användbar inom livsmedelssektorn, till exempel vid musselodlingar. 

Forskningsområden och forskningsfokus oceanografi