Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet passar för användning inom undervisning kring hållbar utveckling, klimat och samhällsplanering. Spelet är främst riktat till gymnasieåldrar och äldre. Spelet kan med fördel också användas för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun, som kick-off eller liknande.  

Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle och hur man kan hitta lösningar. Det ger träning i att förstå komplexa sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem. 

Det går att välja mellan svenska och engelska som språkversioner.

Spela klimatanpassningsspelet

stad uppbyggd som datorspel

Webbspelet, som är fritt tillgängligt, är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Du kan spela själv eller i grupp (rollspel). 

Till Klimatanpassningsspelet på webben

 

Play in English

människa och union jack framför fiktiv stad

Follow the link below to get to the English web version of the game.
The Climate Adaptation Game 

 

 

 

Vi har utvecklat spelet

Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare.