Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet passar att användas exempelvis inom undervisning kring hållbar utveckling eller för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. 

Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle och hur man kan hitta lösningar. Det ger träning i att förstå komplexa sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem. 

Du kan spela på webben eller i Minecraft-miljö. Det går att välja mellan svenska och engelska som språkversioner.

Spela på webben

stad uppbyggd som datorspel

Webbspelet, som är fritt tillgängligt, är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Du kan spela själv eller i grupp (rollspel). 

Till Klimatanpassningsspelet på webben

Spela i Minecraft

stad uppbyggd i datorspel

Här krävs nedladdning av programvara. SMHIs spel-mod är gratis men du behöver köpa Minecraft-licens. Du kan spela själv eller i grupp (rollspel).

Så laddar du hem spelet i Minecraftmiljö

Play in English

människa och union jack framför fiktiv stad

Follow the link below to get to the English web version of the game.
The Climate Adaptation Game 

Vi har utvecklat spelet

Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare.