Nyhetsarkiv

Förnyade vädervarningar planeras införas den 27 april istället för den 14 april

Den 27 april är nytt planerat datum för övergång till det förnyade vädervarningssystemet. Tekniska lösningar i SMHIs infrastruktur behöver finjusteras och sluttestas. Därför krävs lite mer tid innan övergången kan ske, för att göra den så smidig och säker som möjligt för alla inblandade.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2021 - Mycket mild inledning och avslutning

MeteorologiKlimat

Mars bjöd på milt väder i hela landet. Mot slutet av månaden slog ett par stationer i sydöstra Sverige sina värmerekord för mars. Det kom mindre nederbörd än normalt på många håll, men Norrlands fjälltrakter och främst östra delen av Götaland fick något mer. Lågtryck på Norska havet medförde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konsekvensbaserade varningar för högt vattenstånd vid kusten

Oceanografi

Varningar för höga vattenstånd i havet övergår i april till att bli konsekvensbaserade. Dessutom blir det tydligare att högt vattenstånd påverkar kusten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning i översiktsplan – exempel från Bodens kommun

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Hur det har gått till beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs samling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bakom kulisserna i prognoscentralen: Koll på varningsläget dygnet runt

Det är alltid någon av SMHIs meteorologer som är i tjänst. Alla dagar, hela dygnet, året runt. Men vad gör de egentligen? Följ med och träffa en av dem: Caroline Vahlberg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erosion i fokus i gemensam konstutställning om klimatförändringen

OceanografiKlimat

Fotoutställningen om erosion och stigande havsnivåer har vandrat vidare längs Skånes kust och befinner sig nu i Höganäs, där den kan beskådas i hamnen fram till den 21 maj. Nu på lördag blir det dessutom en digital paneldebatt i ämnet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur ska energisystemet anpassas till klimatförändringarna?

KlimatForskning

Klimatförändringarna är redan här och påverkar energisektorn. Sverige står inför mycket stora investeringar för att ställa om energisystemet.  
– Morgondagens energisystem måste även fungera i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att dessa frågor behandlas tillsammans. Det görs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning om vädrets ytterligheter viktigt för samhällets beredskap

HydrologiKlimatForskning

När klimatet förändras och blir varmare ändras risken för många typer av extremt och besvärligt väder. SMHIs forskning ger ny kunskap som samhället kan använda för att förbereda sig för de nya förhållandena. Nya detaljerade klimatmodeller och mer kunskap om väderlägen med stor samhällspåverkan ger …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad