Nyhetsarkiv

I Linköping blir analyser av luftmiljön viktigt beslutsunderlag vid stadsplanering

Genom analyser från SMHIs luftkvalitetsexperter kan Linköpings kommun konstatera att det gör skillnad om man kan minska biltrafiken i innerstaden. SMHI har på uppdrag av kommunen utfört en förstudie inför beslutet om huruvida ett nytt åtgärdsprogram ska sättas in och hur det i så fall bör utformas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig isvinter hittills

Oceanografi

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad beror de höga havsvattenstånden på?

Att flödesläget i sjöar och vattendrag beror på stora regnmängder står klart för de flesta av oss. Men vad beror de nuvarande höga havsvattenstånden på som råder just nu?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Meteorologi

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Extremt höga vattenflöden

Hydrologi

Den senaste tiden har rikligt med nederbörd fallit i södra Sverige. Det har lett till höga flöden i stora delar av Götaland. I Lagan är flödena extremt höga. Under förra veckan uppmättes i delar av Ätran det högsta flödet sedan mätningarna påbörjades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dricksvatten i fokus under kunddagar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning idag och i ett framtida klimat. För andra året i rad arrangerar SMHI nu kunddagar med temat dricksvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2020 - Övervägande varmt, men kallt i Alaska och på Grönland

Meteorologi

Även om det var den både globalt och i Europa hittills varmaste januarimånaden, så fanns det även områden med låga temperaturer. Det gäller till exempel Alaska och Grönland. I Australien föll på sina håll stora regnmängder, men inte i de svårast drabbade brandområdena.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI gav företag kunskap om klimatrelaterade risker

Klimat

Under tisdagen den 21 januari bjöd SMHI in till frukostseminarium hos Finansinspektionen i centrala Stockholm. Syftet var att lära företag hur de kan identifiera, bedöma och rapportera fysiska risker orsakade av klimatförändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2020 - Extremt mild

MeteorologiKlimat

Det blev en extremt mild januarimånad med många nya temperaturrekord. Dygnsmedeltemperaturer över 10° har noterats och maxtemperatur på 12,1°. I den södra delen av landet lyste snön i stort sett med sin frånvaro medan norra fjällkedjan fick gott om snö i kraftiga västvindar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s rapport

Klimat

I juli 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa en av tre huvudrapporter, ”Att

begränsa klimatförändringarna", som tillsammans utgör panelens sjätte stora

kunskapsutvärdering. Nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. Granskningen är viktig för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad