Nyhetsarkiv

Forskare visar snabbare minskning av Arktis havsis i framtiden med ny metod

Forskning

Arktis minskande havsis kan smälta bort tidigare än vad forskning hittills visat. Redan så snart som omkring år 2035 kan Arktis vara helt isfritt på sommaren vid höga klimatpåverkande utsläpp, före 2050 vid låga klimatpåverkande utsläpp. Det har två av SMHIs forskare kommit fram till när de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Klimat

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Nästan 50° varmt i Kanada

Meteorologi

Det handlade mycket om värme under juni 2021. Den kanske mest exceptionella händelsen var den mycket kraftiga hetta som berörde västra Kanada och nordvästra USA i slutet av juni. Mycket höga temperaturer förekom även på andra håll som exempelvis Osteuropa. Stora delar av Sydamerika hade däremot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fotoutställning om erosion – nu i Simrishamn

Hur påverkas den skånska kusten av höjda havsnivåer och erosion? Under ett halvår har utomhusutställningen ”Erosion” gästat flera skånska kustkommuner. Nu är det Simrishamns tur. Fotografiska verk blandas med klimatinformation från SMHI och platsen är Simrishamns hamn, strax söder om Marint …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Klimat

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprogrammets huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Rekordvarm junimånad i sydost

MeteorologiKlimat

Juni 2021 blev i hela Sverige varmare än normalvärdet för den nya referensperioden 1991-2020. Det gäller i synnerhet i sydöstra delen av landet där det delvis var fråga om en rekordvarm juni. Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden. Då hade Målilla i Småland med 34,6° den högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Webbinarium om hur fastigheter kan säkras för ett varmare klimat

Klimat

Klimatet har redan blivit, och kommer att fortsätta att bli, allt varmare. Hur påverkar värme staden, husen och människorna som bor där? Och hur kan vi förbereda oss? Detta handlar webbinariet ”Värmesäkring av fastigheter” den 3 september om.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs huvudkontor blir fossilfritt genom sol- och geoenergi

I ett samarbete mellan fastighetsägaren Kungsleden och SMHI omvandlas nu vårt kontor i Norrköping till en fossilfri fastighet med solenergi och geoenergi. Arbetet pågår nu och väntas stå klart till hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad