Nyhetsarkiv

Mars 2020 - Rekordvarmt i Argentina

Meteorologi

Argentina noterade sin varmaste mars sedan mätningarna började där. Det var även varmt i Ryssland och stora delar av Asien. Europa fick återigen en mild månad, men inte lika extrem som vintermånaderna. Områden med temperaturunderskott fanns bland annat i östra Antarktis, västra Kanada och på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya insikter om varför de nya globala klimatberäkningarna visar snabbare uppvärmning

KlimatForskning

Hösten 2019 presenterade SMHI Rossby Centre de första beräkningarna för framtida klimat i världen gjorda med den nya versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. Resultaten visade att uppvärmningen sker snabbare än i tidigare beräkningar, men orsaken till detta var inte helt klarlagd. En ny …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lägsta isutbredningen på över 100 år

Oceanografi

Så långt tillbaka som data har analyserats, från 1900, har den årliga maximala isutbredningen i Östersjöregionen aldrig varit så låg som i år. Den tidvis extremt milda och blåsiga vintern har resulterat i ett ordentligt bottenrekord för isutbredningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Starkast uppvärmning i norra och östra Sverige

Klimat

SMHI har gjort en ny analys av den temperaturförändring som skett i Sverige sedan 1800-talet. Analysen visar att uppvärmningen varit starkast i den norra och östra delen av landet. Den nya analysen visar också att uppvärmningen är starkast under våren.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expertråd vill samla kunskap om klimatanpassning

Alla med expertis eller erfarenhet kring klimatanpassning inbjuds nu att bidra med kunskap på området. Sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning efterlyser underlag som kan bistå rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dricksvatten i fokus under kunddagar

För andra året i rad genomfördes SMHIs kunddagar med dricksvattentema under två dagar i början av mars. Deltagare från bland annat kommuner och länsstyrelser fick möjlighet till både ökad kunskap och nätverkande. SMHIs experter inom hydrologi deltog och delade med sig av sin expertis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ozonskiktet över Skandinavien blir tunt närmaste dagarna

En stark och stabil polärvirvel skapar ett ovanligt ozonhål över Arktis de närmaste dagarna. Även över Skandinavien blir ozontäcket tunt men det innebär ändå inte att strålningen blir så hög som på sommaren. Men i takt med att UV-strålningen ökar så här års så det kan vara bra att tänka på att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny film ska inspirera till att klimatanpassa

Klimat

Stora delar av samhället behöver rusta sig för att möta ett förändrat klimat. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI verkar för att underlätta detta arbete. Senast i raden av stöd är en introduktionsfilm som riktar sig till medarbetare och beslutsfattare i kommunerna, eller andra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2020 - Återgång till det normala

MeteorologiKlimat

Efter två månader som bjudit på mycket milt väder blev mars en mer normal månad både vad gäller temperaturen i synnerhet och växlingarna i väder i allmänhet. Mest spektakulärt var kanske stormen Laura som den 12 drog in över den sydligaste delen av landet med orkanstyrka i byarna. Annars präglades …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårens första algblomning igång

Oceanografi

Vid mars månads utsjöexpedition med forskningsfartyget Svea var det tydligt, vårblomningen av växtplankton i Västerhavet är i full gång.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad