Nyhetsarkiv

Ännu en internationell klimatutbildning har gått i mål

Klimat

På uppdrag av Sida genomför SMHI sedan flera år tillbaka utbildningsprogrammet ”Klimatförändring och klimatanpassning” med deltagare från olika afrikanska länder. Idag, efter närmare ett års utbildning på distans, avslutas kursen för 23 deltagare från Kenya, Sudan, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu förnyas vädervarningarna

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

KlimatForskning

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ännu en fullspäckad grundkurs i klimatanpassning

Klimat

SMHIs elfte grundkurs i klimatanpassning gick av stapeln den 19-20 oktober. Likt de senaste gångerna hölls den på distans. De 75 deltagarna bjöds under de två halvdagarna på fullspäckade föreläsningar om klimat och klimatförändring, vad klimatanpassning är och varför det är så viktigt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utställning om klimatförändringar nu på naturum Öresund i Malmö

Klimat

Årets sista stopp för fotoutställningen Erosion är på naturum Öresund i Malmö. Utställningen som blandar fotografiska verk med klimatinformation från SMHI öppnar idag och pågår året ut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

KlimatForskning

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det här webbsända eventet handlade om klimatförändringar, vad de betyder för oss och hur vi kan anpassa oss till dem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI inför varning för översvämning av sjöar och vattendrag

Hydrologi

Varning för översvämning är en nyhet i det förnyade varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå. I det här fallet handlar det om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2021 - Extremt många tropiska cykloner på Atlanten

Meteorologi

September 2021 bjöd på extremt hög aktivitet av tropiska cykloner på Atlanten med inte mindre än 9 stycken. Havsisen i Arktis nådde sitt årliga säsongsminimum i mitten av månaden. Isutbredningen var då den förhållandevis största sedan 2014. Kring Antarktis var säsongsmaximumet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland

Hydrologi

Efter några dagar med rikligt regn är det nu mycket höga flöden i Värmlands län. I många små och medelstora vattendrag är flödena på en klass 2-nivå. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodellering uppmärksammas genom årets Nobelpris i fysik

KlimatForskning

”Det här är ett Nobelpris som är jätteviktigt för den klimatmodellering som vi på SMHI arbetar med och som ligger till grund för samhällets hantering av klimatfrågan”. Så kommenterar Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, nyheten om att 2021 års Nobelpris i fysik tilldelats forskning som …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad