Nyhetsarkiv

Översvämningsdrabbad arena fick säkrad el

Fotbollsarenan Örjans vall i Halmstad drabbas återkommande av översvämningar. Men nu har de mest sårbara delarna som försörjer arenan med ström flyttats till en ny och högre belägen byggnad. Ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning beskriver hur elen kunde säkras för anläggningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2022 - Värmerekord i Storbritannien med 40,3°

Meteorologi

Juli 2022 var enligt Copernicus Climate Change Service en av de tre varmaste julimånaderna globalt. I Europa hamnar månaden på sjätte plats bland de varmaste julimånaderna. Det som väckte störst medial uppmärksamhet var den långvariga och kraftiga hettan i södra och västra Europa, vilket bland …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2022 - Kortvarig hetta med 37,2° i Målilla

MeteorologiKlimat

Juli 2022 blir nog främst ihågkommen genom den kraftiga hettan dagarna kring den 21 juli och de kraftiga sommaroväder som följde när hettan bröts. Men julimånaden innehöll även perioder med svalt och ostadigt väder. Så i främst västra delarna av Norrland var månaden lite kallare än normalt för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högsta temperaturen i Sverige sedan 1947

Meteorologi

Torsdagen den 21 juli rapporterades de högsta temperaturerna i Sverige sedan 1947. Varmast blev Målilla i Småland med 37,2° vilket är knappt en grad från det gällande svenska värmerekordet. För landskapet Östergötland blev det nytt värmerekord med 37,0° i Härsnäs.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Tidig sommarhetta i sydvästra Europa

Meteorologi

Juni 2022 var på många håll i världen en varm eller mycket varm månad. Sydvästra Europa fick i mitten av juni känna av en ovanligt tidig och kraftig hetta. Hettan kombinerades dessutom med torka på många håll. Även i exempelvis Japan var det varmt med ett nytt nationellt värmerekord för juni månad. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter i fjällen

Hydrologi

Snösmältning i kombination med regn har lett till höga flöden i några medelstora och stora vattendrag i fjälltrakterna. SMHIs flödesvarningar har därför utökats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Huvudslutsatser i IPCC:s rapport "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen"

Klimat

Nedanstående är en icke-officiell svensk översättning av huvudslutsatserna från sammanfattningen för beslutsfattare (SPM) av rapporten "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 4 april. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

100 år av mätningar av globalstrålning i Stockholm

Solen är källan till all energi och allt liv på jorden. Strålningen från solen är också den drivande grundkraften i allt väder vi upplever på jorden. Variationerna i solstrålningen påverkar klimatet och i Sverige mäter SMHI på några platser den energi som i form av solstrålning infaller på en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lyckad internationell klimatkurs i Sverige

Klimat

De tjugotvå kursdeltagarna från sju länder i Västafrika har under sitt besök i Sverige den 7-23 juni erhållit nya kunskaper genom föreläsningar och studiebesök. Vilket de ser att de kommer att ha användning av i sitt fortsatta arbete med klimatanpassning och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga flöden i fjällen - igen

Hydrologi

Höga temperaturer och snösmältning gör att vattenflödena nu ökar i bäckar och mindre vattendrag. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad