Snö- och halkprognoser

Utifrån varje flygplats speciella behov kan vi skräddarsy prognoser för snöröjning och halkbekämpning.

Genom att använda flygplatsens egna observationer kan vi göra prognoser på bland annat snöfall, frost och ishalka så att bekämpningsinsatserna kan optimeras.