Värdegrund

SMHIs verksamhet vilar på grundvärderingar som ska genomsyra det dagliga arbetet, beslut och policys.

Bubblor med texten personligt ansvar, delaktighet, respekt, tilltro, öppenhet/ärlighet

Vi ska samverka genom att

 • Vara öppna och ärliga mot varandra.
 • Visa respekt för varandras åsikter och olikheter.
 • Ha tilltro till att alla vill göra sitt bästa.
 • Vara delaktiga och ta ansvar i verksamhetsutveckling. SMHI vill att alla har engagemang och tar ansvar för såväl sitt arbete som för sin personliga utveckling. Vi ska ta ansvar för att ta del av, och själv söka, information.
   

SMHI värdesätter

 • Drivkraft; vi har engagemang, visar handlingskraft och tar initiativ.
 • Flexibilitet; vi både kan och är villiga att anpassa oss till förändrade förutsättningar.
 • Kommunikativ förmåga; vi är tydliga och skapar en trovärdig dialog med andra.
 • Social förmåga; vi är lyhörda, skapar förtroende och goda kontakter.

   

SMHIs ledare ska stå för

 • Visioner; höja blicken, se sammanhang, tänka nytt och stå för en helhetssyn.
 • Mod; framföra och stå för sina åsikter. Ha förmåga att fatta och genomföra beslut, även med svår innebörd.
 • Etik; vara en god förebild i sin ledarroll. Ha en positiv människosyn, både genom att ställa krav på och ge erkännande till medarbetarna.