Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Sommaren 2023 - Sommaren som bytte karaktär

Sommaren 2023 går till historien som sommaren som bytte karaktär. Tidiga semesterfirare kommer att minnas en torr sommar, i söder med risk för vattenbrist och omfattande eldningsförbud, medan de som sparade på sin sommarledighet fick fira den i omfattande skuraktivitet som tidvis berörde hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2023 - Högtrycksväder i april och maj

Våren 2023 inleddes med en kall marsmånad som i södra Sverige var mycket ostadig. Flera stationer med långa eller medellånga mätserier i Götaland samt lokalt i Svealand noterade då en rekordblöt marsmånad. I april dominerade istället högtrycksväder men där nederbörden väl föll kom det stora …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2023 - Ganska normal utifrån den nuvarande normalperioden

Årets vinter blev som helhet ganska normal utifrån den nuvarande normalperioden 1991-2020. Lite mildare längst i norr och längst i söder samt lite kallare i södra Norrland och norra Svealand. Ur ett längre klimatologiskt perspektiv var det däremot ännu en i raden av milda vintrar som dominerat från …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År 2022 - Mycket torrt i sydöstra Sverige

2022 var ett varmt år i hela Sverige. Kanske mest minnesvärt var hettan den 21 juli då Målilla i östra Småland med 37,2° noterade den högsta temperaturen i Sverige på 75 år. Det var med undantag för Norrlandsfjällen även torrt eller mycket torrt. Mest påtaglig var torkan i sydöstra Sverige. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2022 - Mildare än normalt

Hösten 2022 kommer nog snabbt att falla i glömska för boende norr om Dalälven då den var tämligen händelsefattig. Söder därom torde hösten i Stockholmsområdet främst bli hågkommen för det kraftiga snöfallet i november med åtföljande trafikproblem. I Götaland lär man istället minnas den ovanligt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2022 - Mycket varm i östra Götaland och östra Svealand

Sommaren 2022 kommer nog bli mest hågkommen för det mycket fina midsommarvädret och den extrema värme som drabbade Götaland och Svealand den 21 juli. Vid det senare tillfället uppmättes 37,2° i Målilla vilket är Sveriges högsta temperatur oavsett månad sedan den 29 juni 1947 då det svenska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2022 - Övervägande torr utom i Lapplandsfjällen

Våren 2022 var torr på många håll i Sverige, framförallt i mellersta delen av landet där det var en av de nederbördsfattigaste vårar som noterats. I Lapplands fjälltrakter föll däremot mer nederbörd än normalt. Norra Sverige fick en mild vår, medan temperaturerna i södra halvan av landet var …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2022 – Förhållandevis nynormal

Vintern 2022 blev till slut två sidor av samma mynt. En kall december följdes av en kall inledning av januari. Därefter tog mildluften alltmer över kommandot. Detta fortsatte sedan i stor utsträckning även i februari. Sammantaget blev det till slut en förhållandevis normal vinter utifrån …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2021 - Kraftiga sommarregn men inga stormar

Under år 2021 svängde vädret mellan både varma och kalla perioder. De största temperaturöverskotten hade vi i början av sommaren. Under sommaren var det även ovanligt många fall av stora regnmängder under kort tid. En kuriös detalj är att det inte förekom en enda storm i våra kustfarvatten på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2021 – Odramatisk höst

Utifrån den nya normalperioden 1991-2020 blev det ånyo en mild höst i princip hela landet. Samtliga höstar har för landet som helhet bjudit på temperaturöverskott sedan 2010. Därtill var det nederbördsrikt, särskilt i oktober, i nordöstra Norrland där två stationer med medellånga mätserier erfor en …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År