Året 2023 - Mycket nederbördsrikt i södra Sverige

2023 blev ett mycket nederbördsrikt år på många håll i södra halvan av landet med flera nya rekord. Temperaturmässigt var det en mer varierad bild. I mellersta Sverige förekom till och med temperaturunderskott jämfört med normalperioden 1991-2020. Bland minnesvärda väderhändelser kan nämnas ovädret Hans i början av augusti med stora regnmängder i södra Sverige och kraftiga åskväder med stormbyar och trädfällning i norra Norrland.

Temperatur - Kallt år i sydvästra Norrland

Förhållandevis varmast under 2023 var det i Götaland medan nordvästligaste Svealand och sydvästra Norrland hade temperaturunderskott jämfört med normalperioden 1991-2020. I övrigt i landet var årsmedeltemperaturen nära den normala.

I sydligaste Skåne var årsmedeltemperaturen lokalt omkring 10°, men där var det ett varmare år så sent som 2022. I exempelvis Jämtland var det däremot det kallaste året sedan 2012 eller 2010.

De förhållandevis varmaste månaderna var januari, februari, juni och september. Mars, april och juli samt årets tre sista månader drog dock ner årsmedeltemperaturen.

Årets högsta temperatur blev 31,1° i Östmark-Åsarna i Värmland den 15 juni samt i Haparanda och Övertorneå i Norrbotten den 8 augusti. 

Årets lägsta temperatur -38,2° rapporterades från Naimakka i nordligaste Lappland den 7 januari.

Sverigekarta över medeltemperaturen för året 2023.
Medeltemperaturen för året 2023. Förstora Bild
Bilden visar en karta med årsmedeltemperaturens avvikelse från det normala under år 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för året 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare år i Sverige och globalt

Årsmedeltemperaturen 2023 för Sverige som helhet var praktiskt taget likvärdig med den för 2021. För att finna ett år med lägre årsmedeltemperatur får vi gå tillbaks till 2013.

Medeltemperaturer under året i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för årsmedeltemperaturen i Sverige (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala årsmedeltemperaturen (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Lokalt rekordblött år

I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland samt lokalt i nordöstra Norrland blev 2023 på många håll ett nederbördsrikt eller till och med mycket nederbördsrikt år. På flera håll var 2023 det allra nederbördsrikaste år som noterats, till exempel i Lund, Norrköping, Örebro, Västerås och Gävle.

Januari, mars, juli och augusti tillhörde årets nederbördsrikaste månader medan maj och juni var de torraste månaderna för landet som helhet.

Dygnsmängder över 100 mm förekom den 30 juni, den 26 augusti och den 1 september. Den allra största dygnsmängden var 116,0 mm i Töcksfors i Värmland den 26 augusti.

Mest nederbörd under år 2023 föll i Ullared med 1607,1 mm följt av Baramossa med 1569,0 mm. Båda stationerna ligger i Halland.

Den minsta årsnederbörden rapporterades från Abisko i nordligaste Lapplandsfjällen, där automatstationen endast fick 210,9 mm sammanlagt.

Sverigekarta över nederbördsumma i mm under året 2023.
Nederbördsumma året 2023. Förstora Bild
Bilden visar en karta med nederbörden i procent av det normala under året 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för året 2023. Förstora Bild

 

Snö - Tidig start på snösäsongen i september

Snödjupet växte raskt vid Norrlandskusten i början av året och exempelvis hade Hattsjöbäcken i Ångermanland 123 cm snö den 19-20 januari. I Götaland och södra Svealand var det däremot en rätt klen snövinter.

I fjällen och även på sina håll i övriga landet kulminerade snötäcket under våren. Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen noterade årets största snödjup i landet med 161 cm den 3 april. Säsongens största snödjup i Götaland noterades i Djursätra i Västergötland med 49 cm den 10 mars.

Den nya snösäsongen fick längst i norr en mycket tidig start med upp till 38 cm snö i Kiruna den 20 september. I november var det framför allt södra Norrland som fick stora snömängder. Vid månadens slut hade två stationer i södra Jämtland drygt meterdjupt snötäcke.

I december var det en hel del snöfall även i södra Sverige och julen blev vit ner till norra Götaland. 

Vind - Kraftig trädfällning i norra Norrland den 8 augusti

Vid kuststationer var det bara en handfull tillfällen med storm i medelvind. Dels i samband med den namngivna stormen Otto den 17-18 februari då Hanö kom upp i 25,3 m/s, dels i oktober med 25,6 m/s vid Söderarm den 7 oktober och vid Hanö den 21 oktober i samband med stormen Babet.

Vid fjällstationer var den högsta medelvinden 40,2 m/s vid Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen den 19 december i samband med passagen av ett djupt lågtryck.

När det gäller stormskador var sannolikt det värsta tillfället i utkanten av ovädret Hans den 8 augusti. Då fällde kraftiga byvindar i samband med åskväder stora mängder skog i Västerbotten och södra Lappland.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2023. Förstora Bild

Solskenstiden - Över den normala

Solskenstiden under 2023 var större än normalt vid samtliga stationer, detta trots relativt molniga juli- och augustimånader. Övervägande soligt väder i april, maj och juni drog dock upp solskenstiden.

Några nya rekord för hela året blev det dock inte. Mest sol fick Hoburg på sydligaste Gotland med 2311 soltimmar.

Sverigekarta som visat antal soltimmar under året 2023.
Antal soltimmar året 2023. Förstora Bild

Vintern 2023 - Mild start på året

De två inledande vintermånaderna januari och februari var båda mildare än det normala för referensperioden 1991-2020.

I framför allt januari var det även mycket nederbördsrikt i de södra och östra delarna av Sverige. Detta ledde i mitten av månaden till översvämningar på många håll i Götaland och södra Svealand. Men kring trettonhelgen förekom även en del snöoväder.

I februari var vädret i allmänhet torrare men med vinterns enda namngivna storm Otto som passerade den 17-18 februari. 

Våren 2023 - Kall start, varmt slut

Våren 2023 blev i främst de mellersta och nordligaste delarna av Sverige lite kallare än normalt. Det berodde huvudsakligen på kallt väder i mars och början av april. I maj var det däremot i allmänhet varmare än normalt, framför allt i östra Norrland.

Nederbördsmässigt uppvisade våren ett mosaikartat mönster. I mars var det mycket nederbördsrikt. Inte minst i norra Götaland där ett flertal nya månadsrekord noterades. I april var det torrt i Götaland medan delar av västra Svealand hade mycket nederbördsrikt. Maj blev sedan torr på de flesta håll i Sverige.

Sommaren 2023 - Sommaren som skiftade karaktär

Sommaren inleddes i juni med varmt eller mycket varmt väder. Det var även övervägande torrt även om man från omkring midsommartid kunde börja ana en omsvängning till ostadigare sommarväder med kraftigare regnväder och åska.

I juli tog det svala och ostadiga vädret över helt och i bland annat Delsbo och Borås var det en rekordregnig julimånad. Ingen station i Sverige nådde över 30° under månaden.

Augusti fortsatte på liknande sätt och blev rekordregnig på flera håll i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Augusti bjöd även på sommarens mest omtalade oväder. Det var Hans som gav stora regnmängder i södra Sverige den 6-9 augusti. I Västerbotten och södra Lappland förekom omfattande trädfällning den 8 augusti i samband med åskväder och fallvindar.

Som helhet blev sommaren 2023 rekordregnig på en del håll i södra Sverige, bland annat i Västerås och Örebro. Medeltemperaturen var dock i allmänhet lite högre än normalt, främst genom den varma junimånaden.

Hösten 2023 - Rekordvarm september, sedan kallare

Även hösten 2023 bjöd på ett tudelat väderskeende. I södra Sverige var hösten som helhet lite varmare än normalt. Till detta bidrog framför allt september som för landet som helhet var den hittills varmaste septembermånaden. Åtskilliga stationer i södra Sverige noterade nya rekord för högsta månadsmedeltemperatur i september.

I västra Svealand och största delen av Norrland var däremot hösten som helhet kallare än normalt. Detta orsakades av en kall oktobermånad som sedan följdes av en ännu kallare novembermånad. November var på många håll i framför allt mellersta och nordligaste Sverige den kallaste novembermånaden sedan 2010.

Nederbördsmässigt var hösten i stort sett blötare än normalt i de inre och östra delarna. Samtidigt fanns områden i nordvästra Götaland, västra Svealand och nordvästra Norrland som hade torrare höstväder än normalt.

Snösäsongen fick en mycket tidig start i norr med upp till 38 cm snö i Kiruna den 20 september. Stora snömängder föll i synnerhet i södra Norrland även i november, där Vallbo i södra Jämtland hade 120 cm snö på månadens sista dag.

Höstens kanske mest omtalade oväder var stormen Babet som passerade den 20-21 oktober och över svenskt område främst gav sig tillkänna genom mycket högt vattenstånd vid sydkusten.

December 2023 - Kall julmånad

Året avslutades i december med kallare väder än normalt i nästan hela Sverige. På många håll i framför allt norra Sverige var det den kallaste julmånaden sedan 2010 eller 2012. Nederbörden föll till stor del som snö även i södra Sverige och julen blev vit ner till norra Götaland.