Våren 2023 - Högtrycksväder i april och maj

Våren 2023 inleddes med en kall marsmånad som i södra Sverige var mycket ostadig. Flera stationer med långa eller medellånga mätserier i Götaland samt lokalt i Svealand noterade då en rekordblöt marsmånad. I april dominerade istället högtrycksväder men där nederbörden väl föll kom det stora mängder. Detta gällde främst för Dalafjällen, Härjedalen och nordvästra Lappland. Sista vårmånaden maj bjöd sedan på mycket högtryck, sol och varmt eller mycket varmt väder. 

Temperatur - Kylig vår men klimatologiskt sett något varmare än normalt

Relativt normalperioden 1991-2020 blev våren 2023 en kylig historia i Norrland och större delen av Svealand men normal i Götaland. Klimatologiskt sett utifrån referensnormalperioden 1961-1990 var våren 2023 däremot lite varmare än normalt i söder och rätt normal i norr. Dock får man i Storlien-Storvallen i Jämtland gå tillbaka till 2006 för att finna en vår med lägre medeltemperatur.

Vårens lägsta temperatur inföll i år i slutet av mars. Då hade både Karesuando och Nikkaluokta i Lappland -36,8° den 24 mars, vilket var mycket kallt för att vara så sent på säsongen. De allra flesta stationer uppmätte sin lägsta temperatur under våren i samband med någon av de kalla perioderna den 7-10 mars eller den 24-27 mars. För en station, Örebro i Närke, skedde så först på morgonen den 1 april då temperaturen sjönk till -12,6°.

Den högsta temperaturen under våren inträffar så gott som alltid i maj. I år var det som varmast den 31:e maj med 26,6° i Kalmar i Småland. Nästan lika varmt var det den 14:e maj då Västerås i Västmanland noterade 26,3° vilket även var årets första högsommardag.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, våren 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för våren 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare vårar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under våren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under våren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under våren (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Blöt första halva, torr andra halva

Mars var nederbördsrik i så gott som hela landet bortsett från de norra fjällen samt norra Norrlandskusten. Detta följdes av en aprilmånad som var torr i Götaland, östra Svealand samt södra Lapplandsfjällen. Västra Svealand, sydvästra Norrland samt nordvästra Lappland fick däremot en synnerligen nederbördsrik månad. I maj blev det mest torrt väder i nästan hela landet.

Sammantaget blev det till slut en torr vår i södra Lapplandsfjällen, norra Jämtlandsfjällen, Norrlandskusten samt sydostligaste Götaland. Större delen av norra Norrland, västra Götaland samt delar av västra Svealand och sydvästra Norrland fick däremot en blöt vår. I Särna (startår 1880) i norra Dalarna där april var extremt blöt fick man sin femte nederbördsrikaste vår efter 1992, 1983, 2015 och 1920. 

Nederbörden i procent av det normala under våren 2023.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för våren 2023. Förstora Bild

Vind - Ingen vårstorm i landet

Vindarna under våren brukar allmänt vara lägre än under vintermånaderna. Oftast uppmäts de högsta vindarna under första halvan av våren. Den högsta medelvindhastigheten i vår uppmättes den 30 maj i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen då det blåste storm 31,1 m/s. Högsta byvinden under våren stod Tarfala i Lapplandsfjällen för. Där blåste det på vårens första dag, den 1:a mars, 40,3 m/s i byarna.

Till havs var det Örskär i Norduppland som noterade den högsta medelvindhastigheten på 23,9 m/s den 4:e mars. Samma dag uppmättes en byvind på 30,3 m/s ute vid Söderarm i Upplands yttersta skärgård. Inne över land förekom ett tillfälle med stormbyar, nämligen den 2:a mars då Sveg i Härjedalen uppmätte 25,2 m/s. 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2023. Förstora Bild

Snö - Säsongens största snödjup den 3 april 

Kulmen för snödjupet nåddes den 3 april då Katterjåkk i Riksgränsfjällen noterade 161 cm. Längre söderut skedde det tidigare med som mest 116 cm i Storbron i Svealand den 10:e mars. Även i Götaland uppmättes vårens och även säsongens största snödjup den 10:e då Djursätra i Västergötland rapporterade 49 cm. Snön i söder försvann men återkom i slutet av mars varför det även gick att åka skidor där i början av april vilket inte låter sig göras varje år.

Soltimmar - Luleå soligast i landet både i mars och april

Under både mars och april var Luleå i Norrbotten soligast i landet. I april var man dessutom nära att slå sitt aprilrekord. Så blev det inte vilket till stor del berodde på den mycket ostadiga avslutningen av månaden i norra Norrland. I Kiruna hade man mer sol än Växjö under både mars och april.

Maj 2023 blev på flera håll ovanligt solig till följd av det övervägande högtrycksbetonade vädret. I söder var det särskilt soligt och för flera stationer med längre kontinuerlig mätserie var årets maj 2000-talets hittills näst soligaste efter 2018.

Mars - Kylig och mycket ostadig i söder

Den första vårmånaden mars blev kylig i nästan hela landet relativt normalperioden 1991-2020, framför allt i Norrland. Kring vårdagjämningen var det bistert kallt och så sent som den 24:e mars uppmättes -36,8° i lappländska Karesuando och Nikkaluokta. Detta är en ovanligt låg temperatur för att vara i slutet av mars.

Månaden var mycket nederbördsrik i Götaland och Svealand vilket medförde att flera stationer med långa eller medellånga mätserier upplevde sin allra blötaste marsmånad. Detta gäller för exempelvis Skara, Norrköping, Finspång, Vadstena, Linköping och Skövde. Månadens nederbördsrikaste dygn inträffade den 13:e mars då Fotskäl i Västergötland uppmätte 48,6 mm vilket utifrån de digitaliserade data är den största dygnsmängd som observerats i Västergötland i mars. Borås hade denna dag sin näst största dygnsmängd sedan mätningarna inleddes där 1884.

April - Högtrycksbetonad men mycket nederbördsrik i Dalafjällen

Vädret i april dominerades av högtrycksväder och efter en skärtorsdag och långfredag den 6-7 april med varierande molnighet blev det soligt på många håll i landet under återstoden av påskhelgen den 8-10 april. Mest sol under påskhelgen hade man i Luleå i Norrbotten. Där medförde det högtrycksbetonade vädret under månaden att man hade en av sina allra soligaste aprilmånader, endast 8 soltimmar till rekordet från 2019 fattades.

Högtrycksvädret till trots så förekom episoder med kraftig nederbörd. Under dessa var nederbörden förhållandevis starkt koncentrerad till vissa delar av landet. Dels den 11-14 och den 23-26 i västra Svealand och sydvästra Norrland samt den 27-30 längst i norr. I Dalafjällen och sydvästra Norrland hade man lokalt sin näst nederbördsrikaste aprilmånad. Detta gäller för Särna (startår 1880) i Dalarna och för stationerna Ljusnedal (startår 1908) samt Hedeviken (startår 1937) i Härjedalen

Även i nordvästra Lappland var månaden nederbördsrik. Nikkaluokta (startår 1950) hade sin fjärde blötaste aprilmånad efter 1962, 2016 och 1971.

Maj - Högtryck, soligt och torrt

I maj blev det inledningsvis flera kyliga nätter med frost långt ner över Götaland. Som lägst var det då -14,1° uppe vid Tarfala (1144 möh) i Kebnekaisefjällen den 3 maj. Den 6:e hade Horn i Östergötland -7,8° vilket var månadens lägsta i Götaland. I Västervik/Gladhammar i östra Småland var det samtidigt -4,2° som lägst vilket var lägsta majtemperaturen där sedan 1941 då det var -4,5°. Dock en liten bit ifrån stationens majrekord på -6,0° från 1869. Vid den tiden hade minimitermometer inte börjat användas vid stationen vilket gör värdet än mer imponerande.

Två dagar senare gjorde den riktiga vårvärmen sitt intåg i landet med högtrycksväder och sol på de flesta håll. Dagstemperaturerna kom då upp i 15-20 grader på de allra flesta håll i Götaland, Svealand utom Dalafjällen samt delar av östra Norrland. Därmed fick den meteorologiska sommaren chansen att erövra en stor del av landet. Nu uppmättes även årets dittills högsta temperatur med 26,3° i Västerås den 14 maj. Därefter följde några dagar med ostadigt väder då även vårens största dygnsnederbördsmängd på 50,7 mm uppmättes i Los i Hälsingland den 16:e maj.

Lagom till Kristi Himmelfärdshelgen den 18-21 maj återkom solen och värmen. Resten av månaden bjöd sedan på huvudsakligen torrt väder. 

Det varma vädret som präglade maj gjorde att det lokalt längs ostkusten var en ovanligt varm månad. Örskär (startår 1937) i Norduppland hade sin tredje varmaste majmånad medan Gotska Sandön (startår 1879) hade sin fjärde varmaste. För båda stationerna var maj 2018 varmast. Vårens högsta temperatur noterades den sista maj med 26,6° i Kalmar

Med undantag för nordligaste Norrland var månaden nederbördsmässigt torr eller mycket torr i hela landet. Inga rekord men lokalt var månaden en av de torraste som observerats.