cirkulärt och hållbart

Sjöar och vattendrag

Aktuellt

Vårflod

Stark flod
21 maj
Snart vänder det

Vårfloden ger mycket höga flöden och risk för översvämningar i flera stora älvar i norr. Just nu berör detta Muonioälven, nedre delen av Torneälven och nedre Kalixälven. SMHI har utfärdat flera orangea varningar. Enligt SMHIs hydrologiska prognoser förväntas flödena nå sin topp under de närmsta dagarna.

Stark flod
21 maj
Snart vänder det

Vårfloden ger mycket höga flöden och risk för översvämningar i flera stora älvar i norr. Just nu berör detta Muonioälven, nedre delen av Torneälven och nedre Kalixälven. SMHI har utfärdat flera orangea varningar. Enligt SMHIs hydrologiska prognoser förväntas flödena nå sin topp under de närmsta dagarna.

Intressant just nu

Upptäck

Vattenförvaltning