Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

Nyheter

22 februari 2024

Rapportera mätdata för 2023

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till …

08 maj 2023

Rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2022

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna …

Har du några frågor?

Nyheter

22 februari 2024

Rapportera mätdata för 2023

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till …

08 maj 2023

Rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2022

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna …

Har du några frågor?

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet