Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

Nyheter

19 maj 2020

Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2019

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna …

15 maj 2020

Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts …

Har du några frågor?

Nyheter

19 maj 2020

Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2019

Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska resultat från föregående års kontroll av miljökvalitetsnormerna …

15 maj 2020

Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts …

Har du några frågor?

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet