Prognos marknära ozon

Prognoser av marknära ozon

Information

Förhöjda halter av marknära ozon är farliga för hälsan och leder bl a till ökade besvär hos människor med astma eller andra lungsjukdomar. Särskilt utsatta är redan känsliga personer såsom sjuka, gamla och barn.

SMHI gör prognoser två dygn framåt för marknära ozon med hjälp av en prognosmodell för luftföroreningar – MATCH. Modellen beräknar halten av marknära ozon med utgångspunkt från utsläpp av bland annat kväveoxider och kolväten och hur dessa reagerar kemiskt i atmosfären för att bilda ozon. Huvuddelen av det marknära ozon som vi har i Sverige bildas från utsläpp i Europa och transporteras med vindarna hit. Modellen täcker därför större delen av Europa. Normalt återfinns de högsta halterna en liten bit utanför städerna. Halterna är också generellt högre under sommarhalvåret jämfört med vinterhalvåret.

Prognoserna i kartan och diagrammet kan användas som ett hjälpmedel för känsliga grupper, t.ex. astmatiker, för att kunna undvika t.ex. motion eller längre vistelser utomhus under perioder med höga halter.

Följande miljökvalitetsnormer finns för ozon för skydd av hälsa:

8h medelvärde 120 ug/m3 börvärde från 2010 (överskrids återkommande sommartid i Sverige)
1h medelvärde 180 ug/m3 informationsnivå enligt EG-direktiv (överskrids enstaka år i Sverige)
1h medelvärde 240 ug/m3 larmnivå enligt EG-direktiv (överskrids sällan i Sverige)

Vid tillfällen då ozonhalten överstiger 180 µg/m3 i mer än en timme skickar IVL ut information till lokalradio och text-tv för att informera allmänheten.

Läs vidare

Mer om marknära ozon

Vad är ozon

Om marknära ozon på Naturvårdsverkets webbplats

Mätningar av marknära ozon på IVLs webbplats

Vanliga frågor om ozon

Klicka i kartan för att visa prognos i diagram

Maximera kartan
Nu visas data för

Ozonprognos för

Laddar prognosdata för vald position ...

Följande miljökvalitetsnormer finns för ozon för skydd av hälsa:
Medelvärde ug/m3 Nivåer
8h medelvärde 120 ug/m3 börvärde från 2010 (överskrids återkommande sommartid i Sverige)
1h medelvärde 180 ug/m3 informationsnivå enligt EG-direktiv (överskrids enstaka år i Sverige)
1h medelvärde 240 ug/m3 larmnivå enligt EG-direktiv (överskrids sällan i Sverige)
Följande miljökvalitetsnormer finns för ozon för skydd av hälsa:
Medelvärde ug/m3 Nivåer
8h medelvärde 120 ug/m3 börvärde från 2010 (överskrids återkommande sommartid i Sverige)
1h medelvärde 180 ug/m3 informationsnivå enligt EG-direktiv (överskrids enstaka år i Sverige)
1h medelvärde 240 ug/m3 larmnivå enligt EG-direktiv (överskrids sällan i Sverige)

Fakta om marknära ozon

Förhöjda halter av marknära ozon är farliga för hälsan och leder bl a till ökade besvär hos människor med astma eller andra lungsjukdomar. Särskilt utsatta är redan känsliga personer såsom sjuka, gamla och barn.

SMHI gör prognoser två dygn framåt för marknära ozon med hjälp av en prognosmodell för luftföroreningar – MATCH. Modellen beräknar halten av marknära ozon med utgångspunkt från utsläpp av bland annat kväveoxider och kolväten och hur dessa reagerar kemiskt i atmosfären för att bilda ozon. Huvuddelen av det marknära ozon som vi har i Sverige bildas från utsläpp i Europa och transporteras med vindarna hit. Modellen täcker därför större delen av Europa. Normalt återfinns de högsta halterna en liten bit utanför städerna. Halterna är också generellt högre under sommarhalvåret jämfört med vinterhalvåret.

Prognoserna i kartan och diagrammet kan användas som ett hjälpmedel för känsliga grupper, t.ex. astmatiker, för att kunna undvika t.ex. motion eller längre vistelser utomhus under perioder med höga halter.