SMHI VinterVäg – för ständig koll på väglaget

När vintersäsongen kommer med hastiga omslag till snö och halka är det viktigt med färska och säkra prognoser. Låt SMHIs erfarna vägmeteorologer vara din trygghet vid svåra beslut och skaffa dig bästa möjliga beslutsunderlag för din vinterväghållning. Skräddarsydda prognoser med fokus på frost, ishalka och snö hjälper dig att planera och vidta rätt åtgärd i tid.

SMHI VinterVäg är utformad för att snabbt ge dig rätt underlag med information som är lätt att tolka och överblicka. Produkten bygger på kunskap från kartläggningar på plats hos många av våra långvariga kunder. Resultatet är ständigt uppdaterad prognos- och observationsdata. Välj mellan paketen Vinterväghållning Bas och Vinterväghållning Plus.

Kontakta oss för demo, beställning eller mer information.

Vinterväghållning Bas

SMHI VinterVäg innehåller grafiska prognoser på såväl kort som lång sikt och kompletteras dessutom med texter från våra meteorologer som tydliggör svårigheter i olika vädersituationer. Med hjälp av prognoserna kan du överblicka väderläget, hålla koll på temperaturutvecklingen, förväntad nederbördsform liksom nysnömängd och förstås övriga väderparametrar som vind och molnighet. Via översiktsfliken får du snabbt en uppfattning om väderläget och om det är risk för halka i ditt område.

SMHI VinterVäg är också utrustad med en digital loggbok. Där kan du och dina kollegor lätt anteckna och ladda upp dokument över vilka åtgärder som har och ska utföras, eller lägga upp andra dokument som jour- och körscheman.

RoadWizard ger svar på vägparametrar

I VinterVäg Bas ingår även RoadWizard, ett oslagbart verktyg som ger dig en lättolkad grafisk överblick av prognoser för vägstatus, yttemperatur, frostutfällning, ishalka och andra viktiga vägparametrar för landets alla vägväderstationer. RoadWizard är utmärkt för att se detaljerad information om lokalt vägväder på kort sikt och ger dig ett bra planeringsunderlag.

Vägkameror och klassad radar

En mycket användbar funktion är möjligheten att se väglagskameror vilket gör att du kan göra en bedömning av en utsatt plats utan att behöva åka ut och inspektera varje gång. Ytterligare en smart funktion är klassad radar som hjälper dig att se om nederbörden faller som regn, snö underkylt eller snöblandat regn. Självklart har du också tillgång till satellitbilder och SMHIs unika halkriskkarta.

Ladda ner appen SMHI VinterVäg

SMHI VinterVäg är mobilanpassad vilket gör det enkelt att alltid ha den senaste informationen lättillgänglig, var du än befinner dig. Du kan också ladda ner vår mobilapp SMHI VinterVäg. I appen kan du lätt  överblicka när det väntas bli frostbildning, se riskerna för olika typer av halka eller se den ackumulerade snömängden.

Appen finns för iPhone, iPad och Android.

 

 

 

 

 

Vinterväghållning Plus – personlig hjälp dygnet runt

Utöver produkterna i baspaketet får du i pluspaketen dessutom tillgång till vår konsultationstjänst, som ger en extra trygghet vid svåra beslut. Du får personlig hjälp av våra erfarna vägmeteorologer dygnet runt. De svarar på dina frågor kring väderproblem och hjälper dig att ta rätt beslut för väghållningen. För våra pluskunder kommenterar vi väderutvecklingen för din ort ur ett vinterväghållarperspektiv i en träffsäker textprognos. Som pluskund larmar vi dig också aktivt om vädret skulle ta en oväntad vändning och prognosen ändras signifikant.

Paketet innehåller även e-postutskick av 30 timmars-prognosen med textkommentar samt av veckans observationsstatistik för uppföljning av utförda åtgärder.

Ruttprognoser

Från säsongen 2022/2023 kan SMHI erbjuda Ruttprognoser som en tilläggstjänst till Vinterväghållning Plus. Ruttprognoser ger dig information om hur varje delsträcka eller vägsegment reagerar på vädret, exempelvis var det frostar först. Du får prognoser på yttemperatur och vägstatus, snö och regnmängder samt en sannolikhetsprognos för yttemperatur under noll grader för varje enskilt vägsegment 24 timmar framåt.  Det finns också en motsvarande analys av läget på vägarna för de senaste 12 timmarna.

Kontakta oss om du vill beställa Vinterväghållning Plus och Ruttprognoser. 

Ruttprognos
Prognos vägstatus Västerås, det frostar på de större genomfarterna och är isigt på en stor del av det mindre vägnätet medan delar av centrum har våta vägavsnitt. Förstora Bild

Vi ringer dig

Nu kan du säkerhetsställa att jourhavande driftansvarig har rätt information om väderutvecklingen vid rätt tillfälle. Om du tecknar vår tilläggstjänst, ringer vi upp dig dagligen, vid behov eller schemalagt vid en fast tidpunkt.