ACCORD – ett konsortium för utveckling av en regional väderprognosmodell

ACCORD är ett konsortium mellan 26 länder i Europa och Nordafrika som gemensamt utvecklar en numerisk beräkningsmodell för regionala väderprognoser.

ACCORD-konsortiet bildades 2020 som en vidareutveckling av samarbetet mellan ALADIN, LACE och HIRLAM-konsortierna för regionala numeriska väderprognossystem. ACCORD-konsortiet ska stärka samarbetet kring forskning och utveckling av en beräkningsmodell med fokus på korta väderprognoser för de närmaste 1-3 dygnen. Målet är att de nationella väderinstituten ska kunna leverera förbättrade prognoser till samhället och uppnå djupare förståelse av processer som har störst betydelse för att kunna förutse väderfenomen på korta tidsskalor. Detta ska hjälpa till att skydda liv och egendom vid extrema väderhändelser och stödja välbefinnande.

Den första fasen i samarbetet löper 2021-2025 och leds av en stark internationell ledningsgrupp av nominerade forskare. Forskare från SMHI har tunga positioner inom ACCORD:s ledningsgrupp i form av ledare för områdena Atmosfärsfysik respektive Markprocesser. SMHI leder även arbetet med dataassimilering och användandet av observationer inom HIRLAM.

ACCORD arbetar nära den europeiska satellitorganisationen EUMETSAT, europeiska meteorologiska observationsnätverket EUMETNET och det europeiska centret för medellånga väderprognoser ECMWF.

De 26 länder som ingår i konsortiet är Algeriet, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Ungern, Island, Irland, Litauen, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tunisien och Turkiet.

Illustration som visar länderna och instituten som ingår i ACCORD-konsortiet. Namnet ACCORD står för A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development.
ACCORD är en utveckling av samarbetet mellan 26 länder i Europa och Nordafrika i konsortierna HIRLAM (gröna), ALADIN (mörkblåa) och LACE (turkosa) för regionala numeriska väderprognossystem. Namnet ACCORD står för A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development. Illustration ACCORD Förstora Bild