TAF och METAR

En viktig del av planeringsunderlaget för flyget utgörs av observationer och detaljerade prognoser.

Prognoser

TAF, Terminal Aerodrome Forecast, flygplatsprognoser utfärdas

  • för ett 30-tal trafikflygplatser i Sverige.
  • var 3:e timme gällande 24 timmar för Stockholm - Arlanda, Stockholm – Skavsta, Göteborg – Landvetter och Malmö.
  • för övriga flygplatser var 3:e timme gällande upp till 9 timmar, där giltighetstiden begränsas av flygplatsens öppethållning.

Prognosen baseras på all tillgänglig väderinformation, med tyngdpunkt på METAR, flygplatsobservationer, för respektive flygplats. Prognoserna följs upp kontinuerlig mot senaste METAR och vid behov utfärdas ändrad prognos, en så kallad AMD TAF.

Observationer

Observationer för flygtrafiken, så kallade METAR och METREPORT, utförs av flygtrafikledningen på respektive flygplats.