Flygvädertjänsten

Flygtrafiktjänsten inom SMHI bidrar till att flygtrafiken i Sverige kan bedrivas säkert och effektivt. Dygnet runt, året runt utfärdar meteorologer i Uppsala prognoser och varningar för hela Sveriges luftrum och för alla öppna trafikflygplatser.

Med hjälp av observationer från marken, satellit- och radarbilder samt numeriska prognosmodeller gör meteorologen ständiga bedömningar av flygvädret under de närmaste timmarna. Rapporter från piloter i luften utgör också en viktig informationskälla. Man sprider sedan informationen med hjälp av kodade telegram, flygplatsprognoser, kartor och speciella låghöjdsprognoser, men också via telefonkontakt med trafikledning och piloter.

Flygvädertjänsten är hårt styrd av internationella bestämmelser. Dessa tolkas till svenska förhållanden av Transportstyrelsen som sedan pekat ut SMHI som leverantör av flygväderprognoser och till att övervaka och utfärda varningar och prognoser för svenskt luftrum. För de kunder inom flygbranschen som inte täcks av de reglerade vädertjänsterna producerar SMHI skräddarsydda prognoser.

SMHI är certifierade enligt Single European Sky för att utföra flygvädertjänst i Europa och sedan 2013 utpekade att med ensamrätt utföra tjänster i Sverige.

SMHI samarbetar med övriga Nordiska och Baltiska systerinstitut för att effektivisera och harmonisera flygvädertjänster i norra Europa . Samarbetet har startat inom ramen av den nordiska Nordmet-arbetet och går under namnet NAMCON. DMI, Danska meteorologiska institutet, levererar vissa prognoser för Sverige och man fungerar som Back-up för varandra vid produktionsbortfall.
I samarbete med DMI, Finska meteorologiska institutet och MET Norway, Norska meteorologiska institutet, produceras en flygväderkarta, NSWC, för hela hela Norden.
En gemensam webbportal för flygväder, Northavimet, har byggts upp gemensamt. 

NAMCON arbetar nu bland annat med verifikation av TAF, automatisering av TAF och kompetenssäkring för flygmeteorologer.