Klimatindikator - vegetationsperiodens längd

Vegetationsperioden brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. Temperaturgränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan +3°C och +5°C. Vi har här använt gränsen +5°C, vilket med andra ord innebär att vegetationsperioden startar halvvägs in på våren och avslutas halvvägs in på hösten

För ett enskilt år med stora temperatursvängningar från dag till dag, kan det vara mycket svårt att ange en exakt tidpunkt när dygnsmedeltemperaturen varaktigt överstiger ett visst värde. Ett medelvärde av dygnsmedeltemperaturen över 10 år ger ett betydligt jämnare temperaturförlopp, vilket vi har utnyttjat för denna klimatindikator. Den första stapeln i diagrammen visar förhållandena under 10-årsperioden 1961-1970, den andra perioden 1962-1971 och så vidare fram till perioden 2011-2020.

Diagrammen för södra Sverige baserar sig på 20 stationer i Götaland och södra Sveland. Diagrammen för norra Sverige baserar sig på 16 stationer i norra Svealand och i Norrland.

Vegetationsperioden i södra Sverige har blivit längre på 2000-talet.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens längd för södra Sverige. Förstora Bild
I norra Sverige har vegetationsperiodens längd ökat med ungefär två veckor under de senaste 40 åren.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens längd för norra Sverige. Förstora Bild

I norra Sverige har vegetationsperiodens längd ökat med ungefär två veckor under de senaste 40 åren. Även i södra Sverige har längden av vegetationsperioden ökat, men inte lika mycket. I södra Sverige är ökningen dessutom i huvudsak koncentrerad till det senaste årtiondet.

Förändringen i vegetationsperiodens start för södra Sverige.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens start för södra Sverige. Röda och blåa staplar visar en tidigare respektive senare start än det genomsnittliga startdatumet för perioden 1961-1990. Förstora Bild
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens start för södra Sverige.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens slut för södra Sverige. Röda och blåa staplar visar en senare respektive tidigare slut än det genomsnittliga slutdatumet för perioden 1961-1990. Förstora Bild
Förändringen i vegetationsperiodens start för norra Sverige.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens start för norra Sverige. Röda och blåa staplar visar en tidigare respektive senare start än det genomsnittliga startdatumet för perioden 1961-1990. Förstora Bild
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens slut för norra Sverige.
Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens slut för norra Sverige. Röda och blåa staplar visar en senare respektive tidigare slut än det genomsnittliga slutdatumet för perioden 1961-1990. Förstora Bild

Vegetationsperioden – så blir framtiden

Vegetationsperioden förväntas bli längre. I slutet av seklet kommer vegetationsperioden att vara 30-100 dagar längre än under perioden 1961-1990, beroende på vilket scenario som används.

Förändringen beräknas vara större i södra Sverige och mindre i norra Sverige. Alla klimatmodellsimuleringar ger en förlängd vegetationsperiod. Vegetationsperioden beräknas förlängas ungefär lika mycket på våren som på hösten.

Mer om .