Vattenwebb

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter.

NYHETER

 

Hydrologiskt nuläge

Karta som visar aktuella flöden i Sveriges vattendrag

Nuläget

  • Mycket över normalt
  • Över normalt
  • Nära normalt
  • Under normalt
  • Mycket under normalt
Mer om tjänsten Hydrologiskt nuläge

NYHETER

 

Hydrologiskt nuläge

Karta som visar aktuella flöden i Sveriges vattendrag

Nuläget

  • Mycket över normalt
  • Över normalt
  • Nära normalt
  • Under normalt
  • Mycket under normalt
Mer om tjänsten Hydrologiskt nuläge