Vattenwebb arkiv

Här finns data från gamla versioner av Vattenwebb tillgängligt för nedladdning. Varje version har en egen sida med möjlighet att ladda ned data. Följ länkarna i tabellen nedan för att navigera till respektive versions sida.

Här kan data och från äldre modellversioner laddas ned.

Nedladdning av modelldata per område 

För områden på land går det att antingen ange områdets AROID eller SUBID. För områden i havet ska områdets EU_CD anges. Områdes-id  hittas via shape-filerna överst på sidan för varje modellversion.

Observera att det inte alltid är samma områdes-id för samma områden i olika modellversion. 

Nedladdning modelldata för hela Sverige

Nedladdning av modelldata för hela Sverige laddas ned via excelfiler.