SMHI som arbetsplats

Vår breda och djupa verksamhet förutsätter medarbetare med en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Vi jobbar dagligen med arbetsuppgifter som är avgörande för samhällets gemensamma nytta, säkerhet och uthållighet. 

SMHIs mest värdefulla tillgång är de människor som arbetar i organisationen. Medarbetarna representerar en mångfald av åldrar, ursprung, erfarenheter och personligheter. Vi är alla lika olika, och varje persons förmågor och innovationskraft ska komma till nytta. På så sätt bidrar mångfalden både till vår verksamhet och trivseln på jobbet. 

SMHIs medarbetare gruppbild

Här finns det goda möjlighet till personlig utveckling genom ett stort personligt ansvar, ett processorienterat arbetssätt och genom samarbete med många andra aktörer inom SMHI, i Sverige och internationellt.

Kompetensutveckling kan handla om allt från utbildningar till att delta i olika arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om att nyanställda och mer erfarna kollegor arbetar nära ihop eller att man växlar mellan olika arbetsuppgifter.

En arbetsmiljö där man trivs och utvecklas

SMHIs målsättning är att arbetsplatsen ska ha god arbetsmiljö, ett gott klimat och en balans mellan arbete och fritid. Några av våra framgångsfaktorer är goda möjligheter till utveckling, jämställdhet, mångfald, hög chefstäthet och flexibla lösningar för individen.

Bubblor med texten personligt ansvar, delaktighet, respekt, tilltro, öppenhet/ärlighet

Vi vill att alla medarbetare deltar i det planerings- och förnyelsearbete som ständigt pågår på SMHI. Det är även det bästa sättet att få inflytande över den egna arbetssituationen.

Alla medarbetares engagemang, delaktighet och ansvar för verksamheten och för den egna utvecklingen uttrycks i SMHIs värdegrund, och stöds av en ledningsfilosofi som bygger på långt delegerat chefsansvar.