SMHI Försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder, en tjänst för försäkringsbolag med skadeärenden på grund av väder eller vatten. Genom våra varningsprognoser och väderlarm får ni snabbt besked om kommande väderutveckling. SMHIs väderdata ger er svar på hur vädret har varit.

Genom vår förfrågningstjänst tar vi fram uppgifter från våra mätstationer för verifiering av enskilda skadetillfällen. SMHIs varningsprognoser ger ökad trygghet och underlättar er resursplanering. Efter en extrem vädersituation skickas data från mätstationer i skadeområdet för snabb och enkel skadereglering.

Kontakta oss för mer information eller beställning

Förfrågningar och beställning av väderintyg kontakta Kundtjänst.

SMHI ger din verksamhet trygghet

Vi håller koll på vädret och hjälper dig och din verksamhet att inte
bli överraskade av väder- och vattensituationer som kan vålla skada.

 • Vi finns alltid till hands och kan svara på hur vädret har varit vid olika tidpunkter.
 • Vi har lång meteorologisk, hydrologisk och oceanografisk erfarenhet och har samlat in data i 250 år.

Försäkringsväder

I vår förfrågningstjänst lämnas väderuppgifter som behövs i bedömningen av skador. Uppgifterna hämtas från en närliggande väderstation till platsen för skadan och kan lämnas muntligt eller skickas i tabellform.

Vid ett komplext och kostsamt ärende kan Väderintyg, en miniutredning vara lösningen. Väderintyg kan också beställas om det saknas en väderstation i skadeområdet. En erfaren meteorolog gör, med hjälp av olika indata och analysmodeller, en bedömning av hur vädret sannolikt har varit på platsen vid skadetillfället. Då bedöms även hur ovanlig händelsen är ur ett historiskt perspektiv t.ex. att det motsvarar ett 50-årsregn. Vilket summeras i ett juridiskt intyg som t.ex. kan vara underlag i en rättsprocess.

I Försäkringsväder ingår:

 • Förfrågningstjänst
 • Väderintyg (3 stycken kostnadsfria per år)
 • SMHIs konsekvensbaserade varningar i samtliga varningsnivåer.
 • Webbgränssnitt anpassat till datorskärm, platta och smartphone innehållande:
  - Radar + blixt
  - Sannolikhetsbaserade prognoskartor (48 h framåt) och i punktprognoser (7 dygn framåt) för byvind, medelvind, vindriktning, ackumulerad snö, ackumulerad nederbörd och temperatur
  - Blixtarkiv med historik från 2012, där du kan bedöma tidpunkt, position, strömstyrka och mätprecision i blixturladdningar
  - Observationer från SMHIs mätstationer och beräknade observationer

Väderintyg kan förstås beställas av alla som har behov av att verifiera vädret i anslutning till en specifik situation. I samband med lansering av SMHI Pro så väljer vi att kalla Försäkringsväder Bas enbart Försäkringsväder.

I Försäkringsväder Plus ingår:

 • Förfrågningstjänst
 • Väderintyg (6 stycken kostnadsfria per år)
 • SMHIs konsekvensbaserade varningar i samtliga varningsnivåer
 • Meteorologiska och hydrologiska varningar för 7 dygn till angivna e-postadresser
 • Extremväderutskick
 • Konsultation med vakthavande meteorolog
 • Webbgränssnitt anpassat till datorskärm, platta och smartphone innehållande:
  • Radar och blixt.
  • Sannolikhetsbaserade prognoskartor (48 h framåt) och i punktprognoser (7 dygn framåt) för byvind, medelvind, vindriktning, ackumulerad snö, ackumulerad nederbörd och temperatur.
  • Blixtarkiv med historik från 2012, där du kan bedöma tidpunkt, position, strömstyrka och mätprecision i blixturladdningar.
  • Observationer från SMHIs mätstationer och beräknade observationer.
 • Åskrisk- och halkriskprognoser

Vid extremväder där vindstyrkor eller nederbördsmängder överskrider gränsvärden vid en eller flera väderstationer skickar SMHI uppgifterna via e-post dagen efter.

Väderlarm som tilläggstjänst

Efter att ett extremväder har dragit förbi påbörjas en lång process av sanering och återuppbyggnad av skadad egendom. Genom att vara förberedd på ett oväder kan en kraftsamling ske och olika åtgärder förberedas vilket förkortar ledtiden.  Kanske kan även skadeförebyggande åtgärder genomföras.

Med SMHIs kundanpassade Väderlarm blir ni förvarnade för hårda vindar, stora snömängder samt åska och blixtnedslag. Väderlarm skickas med SMS eller E-post och kan sömlöst integreras med Försäkringsväder eller Försäkringsväder Plus.

Vill du veta mer om våra tjänster, göra förfrågningar om vädret i anslutning till en skada eller beställa Väderintyg.

Kontakta Kundtjänst:
Helgfria vardagar på kontorstid via telefon eller e-post.
Telefon: 011-495 82 00
Skicka e-post till Kundtjänst