SMHI HYDRO GWh ger tillrinningsprognoser för Europa

Handeln på den nordiska och europeiska energimarknaden kräver djup kunskap om tillgänglighet av vatten för vattenkraftsproduktion i de europiska länderna.

Hydrologisk information för finansiell handel via NordPool

SMHI Hydro GWh ger dig tillrinningsprognoser för 15-dygn och 8 månader framåt för nitton länder i Europa. Prognoserna uppdateras varje dag och levereras direkt till er eller via Energy Quantified by Montels hemsida. Tillrinningsprognoser för fler europeiska länder kommer att tas fram och börja levereras under året. Resultaten är baserade på SMHIs egenutvecklade hydrologiska modell för Europa; E-HYPE. SMHIs modeller ger dig ett fullständig hydrologiskt paket med både tillrinning effektiv nederbörd, markvatten och snö.

Vilka är fördelarna för dig som Trader?

  • GWh-prognoser per land och per prisområde
  • Dagliga uppdateringar av 15-dagarsprognoser och 8 månaders-prognoser för Sverige, Norge, Finland, Italien, Schweiz, Österrike, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Grekland, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien och Slovenien.
  • Ger möjlighet att dra nytta av det hydrologiska läget
  • Ger underlag för att kunna agera snabbt
  • Tillgång till SMHIs långa erfarenhet inom hydrologisk modellering för vattenkraftsindustrin