Vad gör en meteorolog på SMHI?

Meteorologer kanske främst förknippas med att presentera väder på TV eller i radio, men en meteorolog kan jobba med en rad olika saker. 

Det jobbar många meteorologer på SMHI, och det är bara en mindre del av dem som tar fram väderprognoser och utfärdar varningar vid svårt väder. Det finns många som arbetar som klimatforskare, medan andra jobbar med luftmiljö och analyserar hur föroreningar sprider sig i atmosfären. Vissa specialiserar sig på att vidareutveckla de prognosmodeller som ligger till grund för väderprognoserna, och SMHI har även meteorologer som tittar tillbaka på historiska data ända ner till 1700-talet och den statistik som bygger på väderobservationer.

Här nedan kan du fördjupa dig i några olika roller som meteorolog har på SMHI.

Prognosmeteorologerna tar fram prognoser och kommunicerar

Att jobba som prognosmeteorolog kan innebära allt ifrån att konsultera helikopterpiloter som ska utföra en räddningsaktion i fjällen, till att prata väder i lokalradio. Det gemensamma är att prognosmeteorologer tar fram väderprognoser och förmedlar dessa till olika kunder eller aktörer i samhället.

På SMHI finns flera olika avdelningar med prognosmeteorologer som specialiserar sig mot olika expertområden.

På vår basverksamhet jobbar meteorologer som framställa väderprognoser som bygger på olika vädermodeller. Här utfärdar man även vädervarningar ifall det exempelvis väntas kraftiga regn eller stormar. Prognoserna förmedlas via SMHIs hemsida och väderapp, i radio och sociala medier.

Våra flygmeteorologer utfärdar prognoser och varningar för flygtrafiken i Sverige. De har dagligen kontakt med piloter och flygledare runt om i landet.

Vi har även ett gäng meteorologer som tar fram skräddarsydda prognoser och varningar för olika kundgrupper som lantbrukare, byggbranschen, asfaltsläggare och snöröjare. Dessutom gör de prognoser för energibranschen och färjetrafiken i Sverige.

Observationerna visar vädret här och nu

För att våra prognosmeteorologer ska kunna ta fram en väderprognos behöver de först veta hur vädret är här och nu. Vissa meteorologer arbetar med att ta fram just dessa väderobservationer. Observationer används också till en rad andra saker som att studera vårt klimat, luftmiljö, verifiering av prognoser och mycket mer.

Dessa meteorologerna arbetar med att granska och se till att mätningarna och observationerna blir så bra som möjligt. SMHI har omkring 640 mätstationer från norr till söder som mäter och samlar in meteorologiska observationer som temperatur, vind, nederbörd och lufttryck. Många mätningar görs automatiskt, men de flesta mätningarna av till exempel nederbörd utförs manuellt av privatpersoner som har en egen liten mätstation på sin tomt.

Meteorologer på SMHI ansvarar för placeringen av mätstationerna, eftersom placeringen är viktig för att få observationer som är representativa över ett större område. Man vill exempelvis inte att mätstationer ska ligga intill stora byggnader eller tät skog, eftersom det kan påverka allt ifrån vind- till temperaturobservationerna.

Meteorologerna besöker med jämna mellanrum våra observatörer för att hålla utbildningar och för att se över mätutrustningen och kontrollera att själva observationsplatsen håller rätt standard.

All data, alltså alla observationer, granskas av meteorologerna eftersom det ibland kan smyga in mätfel.

Observationerna kan sedan användas som indata till väderprognoser, för att kartlägga och studera Sveriges klimat och för att kontrollera att det faktiskt blev det väder som våra väderprognoser visade.

Statistiken visar vädret och klimatet bakåt i tiden

På SMHI arbetar också meteorologer som sammanställer och förädlar information och statistik om väder och klimat. Detta är viktigt för att olika samhällsaktörer ska få bra beslutsunderlag.

Meteorologerna följer det aktuella väderläget och sammanfattar det per månad, säsong och år i texter, tabeller och visualiseringar som löpande publiceras på SMHIs websidor.

Meteorologerna kontrollerar kvaliteten och analyserar historiska meteorologiska observationsdata för att därmed kunna beskriva hur olika parametrar, som exempelvis temperatur och nederbörd, varierar över tid. På så sätt kan SMHI kvantifiera klimatförändringarna både historiska och i nutid.

Meteorologerna arbetar även med att svara på frågor om meteorologi och klimat från allmänheten via mejl och telefon. De deltar även i utredningar där det behövs meteorologisk expertis och svarar på remisser från departement och andra myndigheter.

Konsulter gör expertinsatser åt industrier, företag och städer

På SMHIs konsultverksamhet utför meteorologer små och stora uppdrag åt företag i ett flertal branscher, kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser. Uppdragen kan handla om expertinsatser inom klimat, meteorologi eller luftmiljö.

Några meteorologerna jobbar med spridningsberäkningar av luftföroreningar. Det kan handla om industrier som behöver utreda spridningen av sina utsläpp, eller kommuner som vill veta halten av luftföroreningar på en specifik gata med mycket trafik. Andra projekt handlar om att sammanställa väderstatistik till företag som ska planera när ett byggprojekt är bäst att utföra med hänsyn till vädret.

En återkommande typ av uppdrag är att beräkna hur vindklimatet i stadsmiljön blir när ett nytt höghus, ett nytt kvarter eller en stadsdel planeras. Med hjälp av en strömningsmodell som körs på kraftfulla superdatorer modelleras vinden, och då kan platser som blir extra blåsiga identifieras. På så sätt kan kunden som planerar miljöerna omkring byggnaderna välja att placera exempelvis en lekplats eller en uteservering där vindmiljön är som lugnast.

Många forskar och utvecklar meteorologin

På SMHI arbetar många meteorologer med forskning och utveckling. Här är syftet att förbättra förmågan att beskriva och förutsäga tillståndet i atmosfären. Det kan till exempel handla om att förbättra våra väderprognoser, att studera utsläpp och kemiska processer i atmosfären som påverkar vår luftkvalitet. Många forskar också inom den komplexa frågan kring klimatet och hur det kommer att förändras.

Det finns fyra huvudsakliga inriktningar för den meteorologiska forskningen på SMHI:

  1. Numeriska väderprognoser
  2. Fjärranalys med hjälp av radar och satellit
  3. Luftkvalitet
  4. Klimat